Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wzrost bezrobocia w grudniu 2011 roku

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_144799a80b7702840.jpg
Wzrost bezrobocia w grudniu 2011 roku

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2011 wyniosła 12,5 proc. i w porównaniu do listopada wzrosła o 0,4 pkt proc. (w analogicznym okresie 2010 roku wskaźnik ten wzrósł z 11,7 do 12,4 proc.) – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W grudniu 2011 roku, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach, najsilniej w warmińsko-mazurskim (o 0,7 pkt proc.), a najsłabiej śląskim (o 0,2 pkt proc.). Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 68,1 tys. osób (o 3,6 proc.) i wyniosła na koniec grudnia 1 983 tys. osób. W analogicznym okresie 2010 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 96,4 tys. osób (o 5,2 proc.). Pocieszający jest fakt, że wzrost bezrobocia w całym 2011 r. był prawie dwukrotnie mniejszy niż w 2010 r.

W grudniu ubiegłego roku w porównaniu do listopada spadła również liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy. Pracodawcy zgłosili w grudniu 2011 roku do urzędów 34,6 tys. ofert pracy, a w  grudniu 2010 roku 44,8  tys.

Grudzień to kolejny miesiąc, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie). A także kończące aktywne formy zatrudnienia. Wśród rejestrujących się bezrobotnych były również osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych, jak i zwolnione z mniejszych firm. W końcu roku w wielu przypadkach kończą się umowy na czas określony, których pracodawcy nie przedłużają. Ponadto wpływ na wzrastający poziom bezrobocia ma mniejsza liczba wolnych miejsc pracy, w tym również subsydiowanego zatrudnienia.

Zdaniem Moniki Zakrzewskiej, eksperta PKPP Lewiatan rok 2012 nie napawa zbytnim optymizmem jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy. – Co prawda ponad 70 proc. pracodawców nie przewiduje zmian kadrowych w swoich przedsiębiorstwach, to jedynie 14 proc. zamierza zatrudniać nowe osoby (a 11 proc. wskazuje na zwolnienia). 12 miesięcy temu prognozy były znacznie lepsze – aż 65 proc. firm planowało zwiększenie zatrudnienia. Nie bez znaczenia dla podejścia przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia pozostaje kilka niezwykle istotnych kwestii, takich jak przewidywane podwyższenie o 2 proc. składki rentowej, zakończenie obowiązywania ustawy antykryzysowej (i tu najważniejszy jest powrót do rozwiązań kodeksu pracy dotyczący umów na czas określony, czy brak możliwości zastosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego). Bardzo ważna jest również sytuacja ekonomiczna w Europie, która dla wielu przedsiębiorców, szczególnie reprezentujących branżę produkcyjną, jest dużym rynkiem zbytu (znacznie mniej zamówień na dwa pierwsze kwartały roku niż zazwyczaj)” – mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

–  Przed Euro 2012 trwają inwestycje budowlane, finansowane częściowo z funduszy unijnych. Dlatego należy się spodziewać (w drugim i trzecim kwartale br.) wzrostu zatrudnienia w handlu, turystyce, usługach, hotelarstwie i gastronomii a także w transporcie. W wielu przypadkach będzie to jednak jedynie zatrudnienie sezonowe – twierdzi Monika Zakrzewska.

2012-01-09 ,