Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

W drugim kwartale br. poprawa na rynku pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_8e6bcf910a1743809.jpg
W drugim kwartale br. poprawa na rynku pracy

Nie należy się spodziewać poprawy sytuacji na rynku pracy w ciągu najbliższego miesiąca. Prawdopodobnie lepiej będzie w drugim kwartale br., kiedy ruszą prace sezonowe, w szczególności w budownictwie – uważa Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Bezrobocie rejestrowane w lutym zwiększyło się od stycznia 2012 r. o kolejnie 0,3 punku procentowego i wyniosło 13,5 proc. Na koniec lutego  ubiegłego roku bezrobocie było nieco niższe – 13,4 proc.  Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w  15 województwach, przy czym najsilniejszy w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim.  

Wzrosła także (o 46 tys. tj. 2,2 proc.) liczba bezrobotnych i wyniosła 2 168,7 tys. osób. W lutym br. odnotowano wzrost zarejestrowanych bezrobotnych we wszystkich województwach, najwięcej  w opolskim (wzrost o 3,3 proc. - 1,7 tys. osób), wielkopolskim (wzrost o 3,3 proc. - 4,8 tys. osób), łódzkim (wzrost o 2,9 proc. - 4,4 tys. osób) oraz dolnośląskim (wzrost o 2,8 proc. - 4,3 tys. osób).

O 11,3 tys. (23 proc.) zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywacji zawodowych. Na koniec lutego wyniosła 60,3 tys.; jest ona zdecydowanie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to pracodawcy zgłosili 50,6 tys. wolnych miejsc pracy, co stanowiło wzrost o 8 proc. w stosunku do stycznia ub.r.

Liczba zgłoszonych do urzędów miejsc pracy wzrosła w czternastu województwach. Najsilniejszy (względny) wzrost odnotowano w podlaskim – aż o 101,2 proc. (o 0,9 tys. ofert więcej niż w styczniu 2012).

– W urzędach pracy zarejestrowały się osoby do tej pory niepracujące, ale pozostające poza statystykami odzwierciedlającymi bezrobocie – tu również należy szukać wytłumaczenia znaczącego wzrostu liczby bezrobotnych kobiet. Prawdopodobnie to konsekwencja nieprecyzyjnych informacji docierających z resortu pracy dotyczących prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Coraz częściej mówi się także o  Polakach powracających z emigracji zarobkowej (dane GUS wskazują, że spośród 2,2 mln osób, które wyjechały do pracy po 2004 r. wróciła połowa.). Część tych osób na pewno nie znalazła zatrudnienia w Polsce. Statystyki PUP-ów pogarszają także ci, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także  osoby po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, jak również po wygaśnięciu umów na czas określony – mówi Monika Zakrzewska.

Analiza ofert pracy (w szczególności pojawiających się na portalach internetowych i w prasie) pokazuje, że rynek pracy potrzebuje teraz, jeszcze bardziej niż ubiegłym roku, doświadczonych fachowców.  Ofert przybywa w sektorach innowacyjnych – w IT oraz w telekomunikacji i nowych technologiach, a także w handlu, sprzedaży, bankowości, finansach i ubezpieczeniach (również w tych branżach pracodawcy oferują najwyższe zarobki). Znaczny udział w rynku mają także oferty dla branży farmaceutycznej; wciąż poszukującej przedstawicieli do sprzedawania leków. Spore szanse na znalezienie pracy mają również negocjatorzy umów z kontrahentami, specjaliści od tanich zakupów i zarządzania kosztami. W trudniejszej sytuacji są szkoleniowcy i trenerzy, przedstawiciele branży edukacyjnej oraz rekruterzy.

2012-03-12 ,