Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Uniwersytet Wrocławski współpracuje z GIPA w Tbilisi

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_d190882b332666150.jpg
Uniwersytet Wrocławski współpracuje z GIPA w Tbilisi
Uniwersytet Wrocławski podpisał umowę o współpracy z Gruzińskim Instytutem Spraw Zagranicznych (GIPA) w Tbilisi. Dzięki tej współpracy studenci studiów II stopnia Instytutu Politologii UWr oraz Wydziału Prawa i Polityki oraz Wydziału Administracji GIPA będą mogli zdobyć jednocześnie dwa dyplomy.

Zasady współpracy przewidują, że w wymianie co roku będzie brać udział podobna liczba studentów ze strony polskiej i gruzińskiej. Punkty ECTS uzyskane podczas wyjazdów będą uwzględniane przez uczelnie macierzyste, a podczas gościny w partnerskiej uczelni studentów obowiązywać będą te same zasady i przywileje, które dotyczą pozostałych.

Polscy studenci politologii UWr, którzy w Gruzji skończą specjalność Public Administration (Administracja publiczna) uzyskają dyplom magistra administracji publicznej GIPA, natomiast studenci Democracy and Development in Europe and Caucasus (Demokracja i rozwój Europy i Kaukazu) dyplom magistra stosunków międzynarodowych wydany przez GIPA. Studenci z Gruzji po spełnieniu wymogów niezbędnych do ukończenia kierunku politologia otrzymają dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego.

Każdy ze studentów podczas 2-letnich studiów spędzi na uczelni partnerskiej jeden semestr. Wysokość czesnego dla studentów pochodzących z Unii Europejskiej to 2 tys. euro. Każdy z chętnych na studia musi znać język angielski na poziomie co najmniej B1 oraz posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Gruziński Instytut Spraw Zagranicznych (Georgian Institute of Public Affairs) powstał w 1994 roku, a w jego ramach działają trzy szkoły: School of Government, School of Journalism and Media Management oraz School of Law and Politics. Kształci specjalistów z zakresu administracji publicznej, prawa, politologii i dziennikarstwa. Uznawany jest za jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Gruzji.

Więcej o programie studiów można znaleźć m.in. na stronie http://georgiapoland.uni.wroc.pl/


PAP - Nauka w Polsce


2013-08-05 ,