Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

UJ rekrutuje na kilkanaście nowych kierunków i specjalności

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_0eb2ca68ca5274454.jpg
UJ rekrutuje na kilkanaście nowych kierunków i specjalności
Kilkanaście nowych kierunków i specjalności – m.in. sinologię oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów – chce uruchomić Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w nadchodzącym roku akademickim. W czwartek rusza rekrutacja na studia na tej uczelni.

W nowych kierunkach uczelnia widzi potencjał, są one odpowiedzią na tendencje w rozwoju współczesnego świata oraz na potrzeby społeczne – poinformował na środowej konferencji prasowej prof. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki UJ.

 

Nowe kierunki to: praca socjalna (Wydział Filozoficzny), prawo własności intelektualnej i nowych mediów (Wydział Prawa i Administracji), język polski w komunikacji społecznej (Wydział Polonistyki), migracje międzynarodowe oraz relacje międzykulturowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), zarządzanie informacją (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

 

Wśród nowych specjalności znalazły się: filologia orientalna – sinologia na kierunku studiów neofilologia (Wydział Filologiczny), zarządzanie reklamą na kierunku zarządzanie kulturą i mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), teksty kultury na kierunku kulturoznawstwo. Na lingwistyce (Wydział Filologiczny UJ) pojawią się dwie specjalności: lingwistyka stosowana oraz przekład i komunikacja międzykulturowa – tłumaczenie. Na nowym kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej (Wydział Polonistyki) będą dwie specjalności: komunikacja w praktyce społecznej oraz nauczanie języka polskiego, jako obcego i drugiego.

 

Na europeistyce powstały trzy nowe specjalności prowadzone w języku angielskim. W ramach tych studiów studenci spędzają rok w Krakowie i rok w partnerskim uniwersytecie, co w efekcie da im dwa dyplomy – po jednym z każdej uczelni. Nowe specjalności europeistyczne to: Unia Europejska/Europa Środkowo-Wschodnia/europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-Wschodniej (konsorcjum UJ i Uniwersytetu w Kobe - Japonia), Unia Europejska/rządy prawa, przywództwo i demokracja (konsorcjum UJ i Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie - Portugalia) oraz europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-Wschodniej (konsorcjum UJ i University of Tartu - Estonia).

 

Prorektor szczególną uwagę zwrócił na sinologię i studia rozwijające kompetencje interkulturowe oraz na prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

 

Na sinologię uczelnia przygotowała 20 miejsc. Spodziewa się wielu kandydatów, ponieważ część osób zdobywa już wiedzę o języku i kulturze Chin w krakowskim Instytucie Konfucjusza, który działa w ramach UJ. Na studiach wyższych te osoby będą mogły doskonalić swoje umiejętności.

 

Kierunki takie jak m.in. migracje międzynarodowe i relacje międzykulturowe są odpowiedzią na częste kontakty Polaków z innymi narodowościami. „Jesteśmy krajem przyjmującym dużą liczbę imigrantów, więc bez poprawnych relacji międzykulturowych będziemy żyli w niechęci, obawie przed obcymi” – wyjaśnił prorektor.

 

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów jest – jak mówił – odpowiedzią na zagrożenia własności intelektualnej w różnych sferach aktywności, za przykład podał kradzież tekstów – m.in. dziennikarskich.

 

Prorektor poinformował też, że utworzenie nowych kierunków i specjalności nie było podyktowane, jakby się to mogło wydawać, obawą przed niżem demograficznym, którego skutków UJ i inne duże uniwersytety w kraju nie odczuwają.

 

Przyznał też, że kilka kierunków, które nie cieszą się zainteresowaniem maturzystów, będzie zlikwidowanych w przyszłym roku akademickim. Uczelnia nie widzi potencjału m.in. w socjologii – studiach niestacjonarnych II stopnia oraz kulturze Litwy – studiach stacjonarnych II stopnia na filologii polskiej.

 

Na nadchodzący rok akademicki uczelnia, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowała 16 tys. miejsc na studia stacjonarne, w tym 9 tys. na jednolite pierwszego stopnia oraz 7 tys. na studia drugiego stopnia. Studia niestacjonarne będzie mogło rozpocząć 6 tys. osób.

 

UJ oferuje studia zajęcia i wykłady na 15 wydziałach, na 245 kierunkach i specjalnościach w trybie stacjonarnym oraz 74 w trybie niestacjonarnym.

 

Największą popularnością niezmiennie cieszą się: japonistyka, studia lekarsko-dentystyczne, filologie obce – m.in. szwedzka i hiszpańska, psychologia.

 

Rejestracja na wszystkie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, wszystkie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia i część studiów trzeciego stopnia (doktoranckich ) odbywa się elektronicznie, przez system ERK.

 

Źródło: Nauka w Polsce - PAP

2014-05-29 ,