Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Trwa nabór na szkolenia z komercjalizacji badań

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_bcc8b44bda4228784.jpg
Trwa nabór na szkolenia z komercjalizacji badań
Pracownicy naukowi z całej Polski mogą brać udział w szkoleniach w ramach projektu "Nauka dla Gospodarki" z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji badań czy funkcjonowania spółek spin off. Większość uczestników szkoleń weźmie udział w wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii lub Finlandii.

Rekrutacja na ostatni, piąty cykl szkoleń - który obejmuje dwa 3-dniowe wyjazdowe szkolenia - trwa do 11 września. Najbliższe szkolenia odbędą się na przełomie października i listopada 2013 roku. Dla 60 spośród 75 uczestników, którzy ukończą szkolenia, organizatorzy proponują udział w wyjazdach studyjnych do Wielkiej Brytanii lub Finlandii.

W szkoleniach mogą brać udział pracownicy naukowi szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) z całej Polski.

Szkolenia organizowane są przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadr systemu nauki w celu zapewnienia efektywnej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw na rzecz wdrażania wyników prac badawczych w gospodarce.

W ramach projektu "Nauka dla gospodarki" oprócz szkoleń i wyjazdów studyjnych, realizowane jest doradztwo indywidualne. W punkcie konsultacyjnym uzyskać można bezpłatnie informację z zakresu: ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony własności przemysłowej, form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych spin off, a także zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Nauka dla gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie projektu www.ndg.us.edu.pl

PAP - Nauka w Polsce


2013-07-19 ,