Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Tłokiński: nowy podział uczelni nie odda prawdziwej sytuacji

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_bb85b0f05f5471190.jpg
Tłokiński: nowy podział uczelni nie odda prawdziwej sytuacji

Resort nauki chce wprowadzić podział na uczelnie zawodowe i akademickie, ale ten pomysł nie odpowiada prawdziwej sytuacji w polskim szkolnictwie wyższym - komentuje szef Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. Waldemar Tłokiński.

We wtorek rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego założenia do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za sprawą nowych przepisów wprowadzony ma być podział na uczelnie akademickie - które specjalizować się będą w badaniach naukowych - i uczelnie, które mają przygotować do wykonywania zawodu. Obecnie taki podział jest nieformalny i płynny. Nowe przepisy mają wprowadzić podział według kryterium uprawnień do przyznawania stopnia doktora. Wydziały uczelni, które tych uprawnień nie mają, będą mogły uruchomić wyłącznie studia o profilu praktycznym.

– Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) wypowiedziały się na ten temat jednoznacznie - pomysł wprowadzania nomenklatury, która dzieli w ten sposób uczelnie jest chybiony - mówi w rozmowie z PAP przewodniczący KRZaSP, prof. Tłokiński, rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku.

Zaznacza, że już wprowadzone ostatnimi reformami Krajowe Ramy Kwalifikacji zakładały tworzenie kierunków mających określone profile - a więc np. profil praktyczny czy ogólnoakademicki. – Jeśli przyjmiemy zasadę, że kierunki mają swoje profile, to po co jeszcze etykietyzować szkoły wyższe? - pyta przewodniczący KRZaSP. Według niego o rzeczywistym obrazie uczelni świadczyć będą prowadzone w niej kierunki, realizowane profile kształcenia oraz uprawnienia do nadawania stopni.

– Z góry narzucona „czapa” nomenklaturowa (podział na uczelnie akademickie i zawodowe - PAP) nie wyjaśnia wiele (...). Wszystkie uczelnie wyższe kształcą do zawodu, który jest przecież różnorodny - argumentuje Tłokiński.

– Wielka szkoda, że resort nauki nie bierze pod uwagę wyraźnie i jednoznacznie sformułowanego na piśmie w formie uchwał stanowiska środowiska reprezentowanego przez KRASP i KRZaSP oraz Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, szczególnie wobec jałowości konsultacji społecznych – stwierdza rozmówca PAP.

PAP - Nauka w Polsce

2013-05-24 ,