Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Stypendia dla ok. 120 doktorantów z woj. śląskiego

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c90d24795c1821031.jpg
Stypendia dla ok. 120 doktorantów z woj. śląskiego
Ok. 120 doktorantom z woj. śląskiego, prowadzącym studia w obszarach uznanych za kluczowe dla rozwoju woj. śląskiego przyznano stypendia w drugim naborze do programu "DoktoRIS". Dostaną 4,5 tys. zł miesięcznie.

O przyznanie stypendium w trakcie drugiego naboru do projektu "DoktoRIS–Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" starali się doktoranci z całego woj. śląskiego. Łącznie wpłynęło 299 wniosków. 25 z nich nie spełniało wymogów formalnych. Do eksperckiej oceny merytorycznej zostały przekazane 274 wnioski.

W poniedziałek w Katowicach odbyła się inauguracja programu w ramach drugiego naboru. Jak poinformował koordynator programu "DoktoRIS" Adam Danel w tym naborze wybrano 119 najlepszych projektów. "Jednym z kluczowych kryteriów jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem i wdrażanie wyników badań w tym przedsiębiorstwie. Jest to kryterium wysoko punktowane, ale nie jest to warunek konieczny" - powiedział Danel.

"To stypendium pozwala skupić się na badaniach naukowych, ponieważ wielu doktorantów, którzy robią jednocześnie badania naukowe, musi pracować - albo mają swoje firmy, albo pracują w innych uczelniach, szkołach i przez to nie mogą się skupić na badaniach. Stypendium DoktoRIS pozwala zabezpieczyć finansowo takiego pracownika naukowego" - uważa doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Łukasz Smacki.

Smacki zajmuje się badaniami nad stworzeniem komputerowego systemu rozpoznawania śladów z miejsc przestępstw, w szczególności nad komputerową metodą wykorzystania odcisków ust do celów kryminalistycznych. Przez dziesięć miesięcy będzie otrzymywał 4,5 tys. zł miesięcznie.

Wśród kluczowych obszarów technologicznych uznanych za kluczowe dla rozwoju woj. śląskiego, znalazły się m.in. technologie medyczne (ochrony zdrowia), technologie dla ochrony środowiska, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, produkcja i przetwarzanie materiałów, nanotechnologie i nanomateriały.

Kwota przeznaczona na wsparcie stypendialne to - jak informuje Urząd Marszałkowski - ponad 13,6 mln zł.

Pierwszy nabór wniosków przeprowadzono w ubiegłym roku. Spośród 282 złożonych wniosków wyłoniono ok. 100 stypendystów.

Program stypendialny jest wdrażany w ramach projektu systemowego "DoktoRIS" realizowanego przez samorząd województwa śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

PAP - Nauka w Polsce


2013-06-26 ,