Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Studia transgraniczne mają ruszyć na Uniwersytecie w Białymstoku

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c9a18c85512360849.jpg
Studia transgraniczne mają ruszyć na Uniwersytecie w Białymstoku
Studia transgraniczne na Uniwersytecie w Białymstoku chce uruchomić Sieć Uniwersytetów Pogranicza, w której skład wchodzi dziewięć uczelni z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji. Studia mają uczyć o pograniczu.

W środę na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB), który jest inicjatorem i liderem sieci, odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich członków sieci. Oprócz UwB należą do niej uniwersytety z Kowna na Litwie, Grodna, Baranowicz i Brześcia na Białorusi, Lwowa i Tarnopola na Ukrainie oraz Kaliningradu i Woroneża w Rosji. Konsorcjum powołano w październiku ubiegłego roku, a jego celem jest bliższa współpraca naukowa i dydaktyczna zrzeszonych uczelni.
 
Jak powiedział na konferencji prasowej przewodniczący obrad i pełnomocnik rektora UwB do kontaktów z uniwersytetami Europy Wschodniej dr Jarosław Matwiejuk, podczas spotkania uszczegółowiono zasady funkcjonowania sieci, dyskutowano też o planach i pomysłach na kolejne lata.
 
Jednym z nich jest powołanie magisterskich studiów transgranicznych II stopnia, które odbywałyby się na UwB. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłyby ruszyć. Matwiejuk wyjaśnił, że finansowanie tych studiów byłoby możliwe w jakimś stopniu z unijnego programu Erasmus+, ale - jak dodał - aby było to możliwe, sieć musi pozyskać jeszcze jednego partnera, uniwersytet z krajów należących do Unii Europejskiej.
 
Studia transgraniczne będą studiami interdscyplinarnymi. Działać będą przy Wschodnim Instytucie Studiów Transgranicznych, który ma być powołany na UwB. Matwiejuk powiedział, że w programie znajdą się elementy różnych dziedzin nauki. "Chcielibyśmy, aby absolwent był uzbrojony w wiedzę o pograniczu - o kulturze, o systemach prawnych, o realiach ekonomicznych. Tak, żeby się znakomicie odnajdywał na terenie pogranicza" - mówił.
 
Tematyce pogranicza będzie też poświęcona I Międzynarodowa Konferencja Sieci Uniwersytetów Pogranicza, która w listopadzie odbędzie się w Białymstoku.
 
Matwiejuk poinformował też, że wymiana studentów uczelni należących do sieci będzie możliwa najprawdopodobniej od roku akademickiego 2015/2016. Wymiana będzie się odbywała w ramach programu Erasmus+.
 
Matwiejuk mówił, że podczas spotkania podjęto decyzje m.in. o uruchomieniu strony internetowej sieci, omówiono względy formalne dotyczące wydawania czasopisma sieci, dyskutowano także o wspólnym pozyskiwaniu grantów i funduszy unijnych na projekty.
 
Kolejne spotkanie pełnomocników Sieci Uniwersytetów Pogranicza odbędzie się na przełomie maja i czerwca na Ukrainie.
 
2014-01-23 ,