Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Studenci od nowego roku akademickiego będą mieli więcej praw

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_af5a6ecf854714489.jpg
Studenci od nowego roku akademickiego będą mieli więcej praw
Dotychczas studenci w różnych potyczkach z uczelnianą administracją mieli więcej powodów do narzekania niż do zadowolenia. Nie chodzi już tylko o legendarne "panie z dziekanatu", które - według niektórych studentów - posiadają władzę równą rektorskiej, ale też o ogólne przeświadczenie, że student na uczelni jest tylko dodatkiem do biurokracji i wykładowców.

Jednak po podpisaniu Karty Praw Studenta istnieje szansa, że studenci będą lepiej traktowani. Karta została podpisana przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Wiesława Banysia.

W Karcie, oprócz zapisu nazywającego studenta najwyższym podmiotem uczelni, napisano m.in. o równym dostępie każdego studenta w dostępie do bezpłatnego drugiego kierunku, ochronę praw studenta poprzez obowiązkową umowę cywilnoprawną z uczelnią publiczną i niepubliczną, zakazie pobierania dodatkowych opłat nieprzewidzianych w umowie ze studentem a także o obowiązkowej ocenie pracy nauczyciela akademickiego przez studentów.

Karta Praw Studenta ma związek z reformą ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku i gwarantuje studentom m.in. bezpłatne egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny rok i semestr studiów, złożenie pracy dyplomowej a także bezpłatne wydanie suplementu do dyplomu i dziennika praktyk.

A co wy sądzicie o Karcie Praw Studenta i samej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym? Pomoże studentom czy też nic się nie zmieni?
2012-09-26 ,