Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Start programu „Włącz się” Fundacji la Caixa

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_ff7f551c932560278.jpg
Start programu „Włącz się” Fundacji la Caixa

Aktywizacja zawodowa osób mających trudności w dostępie do rynku pracy tj. młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej jest główną ideą programu „Włącz się”, w którym uczestniczy PKPP Lewiatan. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 1 marca br. w Warszawie.

Projekt hiszpańskiej Fundacji la Caixa łączy współpracę pomiędzy firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie.

W Polsce program „Włącz się” będzie realizowany za pośrednictwem Fundacji Edukacji i Nauki im. Polikarpa Maciejczyka. Partnerem kluczowym jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (www.integracja.org), Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ (www.niebieskalinia.pl) oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA (www.spoza.org.pl).

W Hiszpanii program funkcjonuje (pod nazwą Incorpora) od 2006 roku. W ciągu sześciu lat zostało zatrudnionych ponad 42 000 osób, w przeszło 19 000 firmach. W 2009 roku program „Włącz się” rozpoczął działalność w Maroku, gdzie zostało zatrudnionych już 1600 osób w 224 firmach, przy współpracy 10 organizacji pozarządowych.

Koordynatorką programu „Włącz się” w Polsce jest Anna Sobierańska

a.sobieranska@fen.org.pl

2012-03-01 ,