Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ruszył nabór do XII edycji programu stypendiów pomostowych

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_d42352c96b1168157.jpg
Ruszył nabór do XII edycji programu stypendiów pomostowych
Studenci I roku pochodzący z rodzin b. pracowników PGR mogą ubiegać się o stypendia pomostowe. Osoby, które spełnią wymagane kryteria będą mogły dostać 500 zł. Termin składania wniosków o pomoc finansową upłynie 14 sierpnia br.

Składanie wniosków o przyznanie stypendiów pomostowych odbywa się on-line, a formularze dla kandydatów zostały udostępnione na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Kandydaci mają czas na wypełnianie wniosków do 14 sierpnia tego roku.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria: studenci I roku studiów stacjonarnych magisterskich realizowanych w trybie jedno lub dwustopniowym, na polskich uczelniach państwowych mających uprawnienia magisterskie, osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik co najmniej 105 punktów zgodnie z algorytmem dołączonym do Regulaminu, są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach co najmniej 2 lata na umowę o pracę, mieszkający na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców. W ich rodzinach dochód netto na osobę bądź dochód osoby uczącej się nie przekracza 1120zł lub 1280zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Za organizację oraz koordynację XII edycji programu stypendiów socjalnych odpowiada łódzka Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Na początku akcji jej fundatorami byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski i Agencja Nieruchomości Rolnych. Wraz z kolejnymi edycjami programu grono donatorów znacznie się powiększyło i dziś liczy ok. 100 instytucji. Sponsorami są m.in. Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku oraz Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Wszystkie informacje związane z Programem Stypendiów Socjalnych, w tym jego Regulamin, znaleźć można na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać również w terenowych oddziałach Agencji Nieruchomości Rolnych.

PAP - Nauka w Polsce

2013-07-03 ,