Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Rusza walka o stypendia UNESCO-L’Oréal dla kobiet naukowców

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_cf778585ca5278087.jpg
Rusza walka o stypendia UNESCO-L’Oréal dla kobiet naukowców

Doktorantki i badaczki ze stopniem doktora, które prowadzą badania w zakresie nauk o życiu, do 30 maja mogą zgłaszać swój udział w programie stypendialnym UNESCO - L'Oreal. Nagrodzonych będzie 15 najlepszych badaczek.

Co roku 15 młodych kobiet naukowców z całego świata otrzymuje prestiżowe stypendia UNESCO-L'OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences. Dzięki nim mogą kontynuować prowadzone badania w dziedzinach nauk o życiu, w wybranych przez siebie ośrodkach naukowych za granicą - poinformowano na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs skierowany jest do kobiet, które mają nie więcej niż 35 lat i prowadzą badania w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i fizjologia. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie stopnia doktora bądź uczestnictwo w studiach doktoranckich.

Po raz pierwszy stypendia zostały przyznane w 1998 r. Do tej pory uzyskało je 195 badaczek z 83 krajów.

Osoby, które chcą starać się o stypendium, powinny przygotować CV w języku angielskim bądź francuskim, dwie kopie dyplomów potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o otrzymaniu stopnia doktora bądź o przygotowywaniu doktoratu, listę publikacji, list polecający od osoby znającej pracę kandydatki, list akceptujący od instytucji, w której kandydatka zamierza studiować w ramach przyznanego stypendium naukowego, zaświadczenie o znajomości języka kraju, w którym kandydatka zamierza realizować stypendium podpisane przez uprawnioną osobę oraz dwustronicowy opis projektu naukowego w języku angielskim bądź francuskim.

Procedura oceny jest dwustopniowa. W pierwszym etapie konkursu wyboru badaczek, które będą reprezentować nasz kraj, dokona Polski Komitet ds. UNESCO, który wyniki krajowej preselekcji przekaże do siedziby UNESCO w Paryżu (maksymalnie 4 kandydatury). Ostatecznym wyborem stypendystek zajmie się specjalna komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele UNESCO, L’OREAL oraz środowisk i instytucji naukowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2013 r. poprzez platformę internetową: www.fwis.fr

PAP - Nauka w Polsce

2013-04-13 ,