Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Rusza konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_21c1af13f09402071.jpg
Rusza konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ogłasza konkurs, który wyłoni najlepsze jednostki naukowe w Polsce. Przez pięć lat będą otrzymywać dodatkowo z budżetu państwa nawet 50 mln zł i szczycić się statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to jeden z filarów reformy szkolnictwa wyższego, stanowiący pierwszy program systemowego wspierania najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. W ogłoszonej dziś pierwszej edycji konkursu wyłonionych zostanie sześć jednostek o statusie KNOW - w dziedzinie nauk ścisłych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.

- To dziedziny, w których polscy naukowcy aspirują do światowej czołówki, efektywne wsparcie najlepszych w tych dziedzinach jednostek naukowych może się w krótkiej perspektywie przełożyć na wymierny globalny sukces – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Jak zaznacza, w Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących, wokół ambitnych projektów i inicjatyw badawczych skupiać się będą najbardziej utalentowani naukowcy, doktoranci i studenci. - Koncentracja w jednym miejscu tak znaczącego potencjału naukowego przełoży się na podejmowanie nowatorskich tematów badawczych, intensywną współpracę międzynarodową i budowanie warunków pracy, które pozwolą w pełni koncentrować się na pracy naukowej, rozwijać talenty i z sukcesami realizować badawcze pasje – dodaje minister Kudrycka.

Status KNOW gwarantuje specjalne dofinansowanie na okres aż pięciu lat. W 2012 r. każdy KNOW wyłoniony w konkursie otrzymać może do 10 mln zł. W kolejnych czterech latach dofinansowanie zostanie utrzymane na porównywalnym poziomie. A to oznacza, że do każdego KNOW trafić może dodatkowo z budżetu państwa nawet 50 mln złotych. Pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych, naukowych sław.

Wnioski konkursowe oceniać będą komisje złożone z wybitnych uczonych z Polski i zagranicy. W pierwszej edycji pracować będzie siedem komisji, w których zasiada łącznie 24 naukowców - 7 polskich i 17 z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych na świecie. Oceniać będą m.in. potencjał naukowy jednostek i ich pracowników, międzynarodowe wskaźniki publikacji i cytowań, realizowane granty badawcze, wdrożenia i patenty, współpracę z otoczeniem gospodarczym. Ważny będzie także przedstawiony przez wnioskującą jednostkę plan naukowego rozwoju.

O status KNOW ubiegać się mogą podstawowe jednostki naukowe, centra naukowe działające wewnątrz uczelni lub stworzone we współpracy z innymi jednostkami, a także konsorcja naukowe. Wnioski konkursowe można składać drogą elektroniczną (w systemie ePUAP lub z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego) do 9 marca 2012 roku.

2012-01-09 ,