Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Przyznano Łódzkie Eureka

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_3d1e6de0fc642236.jpg
Przyznano Łódzkie Eureka

Naukowcom z Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przyznano statuetki Łódzkie Eureka. Aż trzy z siedmiu statuetek Łódzkie Eureka trafiły do naukowców z Politechniki Łódzkiej.

Statuetki "Łódzkie Eureka" przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Nagroda promować ma twórców lub zespoły, działające na rzecz rozwoju Łodzi. „Łódzkie Eureka" wręczane są corocznie podczas inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

Wśród nagrodzonych znalazł się zespół kierowany przez prof. Bogdana Wendlera z PŁ, który nagrodzono za „Technologię wytwarzania powłok metodą magnetronową z wykorzystaniem plazmy o wysokiej gęstości”. Technologia ta pozwala na efektywne oczyszczanie podłoży przeznaczonych do pokrywania powłokami i tarcz przeznaczonych do rozpylania magnetronowego (tzw. targetów) oraz na skrócenie czasu tego oczyszczania.

Zespół kierowany przez prof. Andrzeja Napieralskiego z PŁ nagrodzono za „Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia". Rozwiązanie wspomaga ocenę stanu ogólnego pacjenta z ciągłą analizą ryzyka wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

Kolejna nagroda trafiła do zespołu prowadzonego przez prof. Izabellę Krucińską z PŁ. Badacze prowadzili prace nad „Zastosowaniem kopolimerów laktydu i glikolidu o podwyższonych właściwościach biozgodnych do wytwarzania włóknistych wyrobów medycznych”. W ramach badań opracowano szereg prototypowych produktów do celów medycznych.

Łódzkie Eureka trafiło także do Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem się (HARC) z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Centrum powołano w 2011 r. jako jednostkę interdyscyplinarną, której celem jest zintegrowanie środowiska akademickiego UM w Łodzi oraz jego partnerów wokół problematyki zdrowego starzenia się. 

Nagrodę przyznano również autorom monografii „Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne” pod redakcją Czesława Domańskiego z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeśli chodzi o osiągnięcia artystyczne, nagroda trafiła do zespołu aktorskiego spektaklu „Z Różewicza dyplom” z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a także do dr Ewy Mrowcy-Kościukiewicz z Akademii Muzycznej w Łodzi za płytę dokumentującą utwory klawesynowe Jeana Nicolasa Geoffroy (1633-1694).

Do wyróżnienia mogą być zgłaszani w szczególności twórcy, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami o randze międzynarodowej i krajowej. Kandydatów zgłaszać mogą: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Rada Naukowa Oddziału Łódzkiego PAN, towarzystwa naukowe czy grupa złożona z co najmniej pięciorga samodzielnych pracowników naukowych.

Szczegóły na stronie: http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/lodzkie_eureka/ 

PAP - Nauka w Polsce





2013-04-16 ,