Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Projekt przygotowujący studentów do rywalizacji na rynku pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c30a280df99844810.jpg
Projekt przygotowujący studentów do rywalizacji na rynku pracy
Przygotowanie studentów do rywalizacji na rynku pracy z absolwentami innych uczelni - to cel Uniwersytetu Śląskiego, który w poniedziałek w Sosnowcu podpisał umowę o współpracy z firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Wspólny projekt Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy JCommerce ma pomóc studentom zaaklimatyzować się w środowisku biznesowym. "Chodzi o to, żeby absolwent od razu pojawił się na rynku pracy z konkretnymi umiejętnościami. Trzeba pamiętać, że informatyk, który zaczyna pracę w firmie, musi być przygotowany do pełnienia różnych ról - m.in. szefa grupy, osoby odpowiadającej za kontakty z klientami. Musi więc posiadać rozmaite kompetencje, a my chcemy, żeby nasi absolwenci stali się atrakcyjniejsi na rynku pracy od absolwentów innych uczelni" - powiedziała prodziekan wydziału informatyki i nauki o materiałach dr Katarzyna Trynda.
 
Na wydziale informatyki studiuje ok. tysiąca osób.
 
Studenci będą mogli wziąć udział w specjalistycznych stażach, praktykach i szkoleniach, by - jak powiedziała Trynda - zaraz po uzyskaniu dyplomu byli gotowi do podjęcia pracy. "Udział w projekcie będzie dla nich życiową szansą, gdyż jego celem będzie m.in. wyposażenie ich w niezbędne - oczekiwane często przez pracodawców - doświadczenia zawodowe, które nabędą jeszcze w trakcie studiów" - dodała prodziekan.
 
"W trakcie organizowanych przez nas staży i praktyk, studenci będą realizować realne projekty związane z dziedziną studiów i co najważniejsze będą to projekty komercyjne, które realizujemy dla naszych klientów. Praktykanci będą stanowić część zespołu i będą mogli proponować swoje rozwiązania. Studenci mogą liczyć również na opiekę mentora, udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu informatyki, oraz językowych z native speakerem" - powiedziała Paulina Jaros z JCommerce. Dodała, że pracownicy firmy wystąpią również w roli wykładowców.
 
Podpisaniu umowy towarzyszyło również otwarcie tzw. Jpointa – przyjaznej przestrzeni biznesowej przeznaczonej dla studentów. Jest to miejsce, które poprzez specjalną aranżację wnętrz – meble, graffiti - ma sprzyjać rozwijaniu przedsiębiorczości wśród studentów.
 
W ciągu sześciu lat Uniwersytet Śląski zawarł ponad 120 podobnych umów angażujących przedsiębiorców w kształcenie studentów. W maju ub. roku podpisał umowę o współpracy z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ramach tej współpracy studenci i absolwenci uczelni mogą m.in. uzupełnić swoją wiedzę na temat zakładania i prowadzenia biznesu. W październiku tego roku ruszyły na uczelni dwa nowe kierunki - akademia umiejętności biznesowych i zarządzania oraz sztuka sprzedaży na uniwersyteckim poziomie. Wśród wykładowców są m.in. specjaliści spoza uczelni oraz przedsiębiorcy.
 
2013-12-03 ,