Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Prof. Wesołowski doktorem honoris causa lwowskiej uczelni

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_ddf530f07c2029661.jpg
Prof. Wesołowski doktorem honoris causa lwowskiej uczelni
Prof. Marian Wesołowski - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie. Jest pierwszym polskim uczonym uhonorowanym w ten sposób przez tę uczelnię.

"Przyznany tytuł jest wyrazem m.in. uznania dla osiągnięć prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego na polu nauki jak i zasług dla rozwoju współpracy między jednostkami" - informuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na swojej stronie internetowej.
 
Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny we Lwowie założono w 1874 roku. Obecnie kształci ponad 7 tys. studentów. Obydwie uczelnie łączy wieloletnia współpraca, w szczególności wymiana kadry wykładowców i studentów. Wspólne badania dotyczą przede wszystkim leśnictwa, ekologii, a w szczególności koncentrują się na rekultywacji terenów przy wykorzystaniu roślin drzewiastych.
 
Prof. Marian Wesołowski jest rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od 2008 r. Wcześniej - w latach 1996-2002 - był rektorem Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracuje w Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Roślin UP. Jest autorem lub współautorem 340 publikacji, w tym 220 rozpraw naukowych, 73 artykułów i komunikatów naukowych, 13 książek i skryptów; w językach obcych 40 pozycji. Jest też współautorem 5 zastrzeżeń patentowych i 7 ekspertyz.
 
W swoich badaniach naukowych zajmuje się m.in. bioróżnorodnością roślin w ekosystemach rolniczych, zwalczaniem chwastów, odpornością chwastów na herbicydy czy uprawą roślin w płodozmianach specjalistycznych i monokulturach. Naukowiec pracuje też nad niekonwencjonalnymi sposobami podnoszenia urodzajności gleb i wydajności roślin uprawnych.
 
Jest twórcą map rozmieszczenia pewnych groźnych gatunków chwastów w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Jego opracowania mają eliminować nadużycia w stosowaniu herbicydów i przyczyniać się do ochrony ekosystemów rolniczych, przy zachowaniu ich bioróżnorodności.
 
2013-11-07 ,