Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Prezydent podpisał ustawę ws. ubezpieczeń dla studentów z Kartą Polaka

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_6f45586c161832234.jpg
Prezydent podpisał ustawę ws. ubezpieczeń dla studentów z Kartą Polaka
Szkoła wyższa opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów legitymujących się Kartą Polaka, nie będzie potrzebne dodatkowo zaświadczenie o polskim pochodzeniu - przewiduje ustawa, którą w piątek podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmierza do tego, aby szkoła wyższa opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, ale także wtedy, gdy posiadają ważną Kartę Polaka.

Dotyczy to również uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Jak tłumaczyli autorzy nowelizacji, choć Karta Polaka ułatwiła przebywanie w Polsce studentom polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR, niektóre ustawy, przyznając określone uprawnienia osobom polskiego pochodzenia, odwołują się wciąż jedynie do ustawy o repatriacji (regulującej kwestię stwierdzania polskiego pochodzenia), pomijając ustawę o Karcie Polaka.

Powoduje to sytuację, w której studenci posiadający Kartę Polaka muszą ponownie zgłaszać się do konsulatów po zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Dzięki nowelizacji nie będą potrzebowali zaświadczenia z konsulatu, wystarczy Karta Polaka.

Według szacunków resortu zdrowia zmiany spowodują, że uczelnie będą opłacać składki za dodatkowe 4,5 tys. osób, co kosztować będzie budżet ok. 2,5 mln zł rocznie.

PAP - Nauka w Polsce


2013-07-29 ,