Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Prezydent: konsolidacja uczelni szansą na wzmocnienie ich potencjału

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_eea1c446263117005.jpg
Prezydent: konsolidacja uczelni szansą na wzmocnienie ich potencjału

Potencjał polskich uczelni można wzmocnić przez przyspieszenie procesu ich konsolidacji. Tędy wiedzie droga do konkurencyjności uczelni - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w środę podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich.

W środę prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie kilkudziesięciu uczonym i artystom. Wśród uhonorowanych tytułem profesora znaleźli się m.in.: reżyser Filip Bajon z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz aktorka Dorota Segda z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Prezydent zwrócił uwagę, że jednym z najważniejszych osiągnięć mijającego dwudziestolecia w Polsce jest zwiększenie ilości studentów oraz rozwój wyższych uczelni.

– Dzisiaj mamy około setki szkół publicznych w Polsce i ponad 300 szkół niepublicznych. To co było wielkim sukcesem na początku transformacji dzisiaj, w obliczu zmniejszającej się ilości studentów staje się wielkim wyzwaniem. Trzeba budować świadomość konieczności budowania procesów, które mogą zwiększyć konkurencyjność polskich uczelni – powiedział prezydent Komorowski.

Podkreślił, że środowisko naukowe i akademickie czeka dyskusja o tym jak prawidłowo reagować na nowe wyzwania. – Rozmawiam na ten temat z samorządowcami, bo kto wykaże większą odwagę, większą determinację w myśleniu o przyszłości, ten zapewni swojemu miastu i regionowi istnienie ambitnych, zdolnych do konkurowania uczelni wyższych – podkreślił prezydent Komorowski.

Zaznaczył, że samorządowców jak i przedstawicieli świata nauki zachęca do refleksji nad przyspieszeniem dokonującego się procesu konsolidacji uczelni. – Tędy idzie droga do zwiększenia potencjału i realnej szansy na skuteczną konkurencję – powiedział prezydent.

– To co było wielkim sukcesem: ilość wyższych uczelni w skali kraju, dzisiaj jest wielkim wyzwaniem. Szkoda utracić ten potencjał. Warto go wzmocnić poprzez procesy konsolidacyjne. Wspólnym wysiłkiem z rządem powinniśmy pokusić się o stworzenie mechanizmów zachęty dla pogłębiania procesu konsolidacji uczelni – podkreślił Komorowski.

Wśród nowych profesorów znaleźli się uczeni z Akademii Teatralnej w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Filip Michał BAJON - profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

2. Mariusz BIAŁECKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

3. Bożena BIRKENFELD - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4. Anna CHEŁMOŃSKA-SOYTA - profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5. Adam DOLIWA - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6. Wojciech DOMINIK - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Warszawski

7. Ksiądz Jan FLIS - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Szczeciński

8. Jacek GOLAK - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9. Jolanta GÓRALCZYK - profesor sztuk teatralnych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

10. Janusz GÓRSKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

11. Jacek GRONWALD - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12. Barbara GRUBERNE-BERNACKA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

13. Ksiądz Ryszard HAJDUK - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14. Ewa IŻYKOWSKA-KŁOSIEWICZ - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

15. Piotr JARGUSZ - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

16. Zbigniew KLUSEK - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Łódzki

17. Andrzej KOCH - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18. Antonina KOWTUNOW - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

19. Małgorzata KOZŁOWSKA-WOJCIECHOWSKA - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20. Wiesław KRUSZEWSKI - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

21. Urszula KRYGER - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

22. Warcisław KUNC - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

23. Marek KUPISZEWSKI - profesor nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

24. Konrad KUZYSZYN - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

25. Iwona LANGOWSKA - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

26. Wojciech ŁAZARCZYK - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

27. Grzegorz MADEJSKI - profesor nauk fizycznych, Stanford Linear Accelerator Menlo Park USA

28. David MALCOLM - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

29. Krystyna MILECKA - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

30. Tomasz NOWAKOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

31. Katarzyna NOWAK-STAŃCZYK - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

32. Grażyna ODYNIEC - profesor nauk fizycznych, Lawrence Berkeley National Laboratory USA

33. Anna OKOPIŃSKA - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

34. Andrzej PARADYSZ - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

35. Szymon PESZAT - profesor nauk matematycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

36. Józef PRZYTYCKI - profesor nauk matematycznych, George Washington University USA

37. Maria REMBIAŁKOWSKA - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

38. Małgorzata ROBAK - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

39. Jerzy RUDNICKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

40. Bogusz SALWIŃSKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

41. Bolesław SAMOLIŃSKI - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

42. Dorota SEGDA - profesor sztuk teatralnych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

43. Tomasz SIWIŃSKI - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

44. Ksiądz Adam SKRECZKO - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

45. Agnieszka SŁOWIK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

46. Ludomir STEFAŃCZYK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

47. Borys STORCH - profesor nauk technicznych, Politechnika Koszalińska

48. Zbigniew SURAJ - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Rzeszowski

49. Piotr SUTT - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

50. Gabriela SZENDZIELORZ-JUNGIEWICZ - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

51. Anna SZEWCZYK - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

52. Jerzy SZKUTNIK - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

53. Wiesław TAREŁKO - profesor nauk technicznych, Akademia Morska w Gdyni

54. Wanda TCHÓRZEWSKA-KAPAŁA - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

55. Igor TRALLE - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski

56. Lidia USNARSKA-ZUBKIEWICZ - profesor nauk medycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu

57. Jerzy WARMIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Lubelska

58. Piotr WYSZOMIRSKI - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

59. Marek ZUBIK - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

60. Nominację dla zmarłego profesora Waldemara MASZTALERZA - profesora sztuk plastycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – z rąk prezydenta RP odebrała małżonka.

PAP - Nauka w Polsce

2013-01-25 ,