Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ponad 800 tys. zł z FNP dla młodych badaczy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_d3f4ba91a8756278.jpg
Ponad 800 tys. zł z FNP dla młodych badaczy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 10. edycji programu VENTURES. Siedmioro utalentowanych doktorantów, absolwentów i studentów otrzymało łącznie prawie 862 tys. zł na realizację badań, których wyniki będą mieć zastosowanie w gospodarce.

W ramach programu VENTURES finansowane jest imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (1,5 tys. zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów), a także grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Jak poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Marta Michalska-Bugajska z FNP, do zakończonej edycji programu zgłoszono 81 wniosków. 27 młodych naukowców zakwalifikowało się do drugiego etapu i zostało zaproszonych na spotkania z panelem recenzenckim, który wyłonił zwycięzców konkursu.

Wśród stypendystów znalazła się Monika Gołda z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która dzięki finansowaniu w wysokości blisko 150 tys. zł, będzie dążyć do opracowania powierzchni implantów z inteligentną powłoką polimerową. Powłoka ma nie tylko chronić powierzchnie metalowe przed korozją w obecności płynów fizjologicznych, ale także uwalniać substancje lecznicze do organizmu pacjenta przez kilka tygodni, co znacznie obniży ryzyko powikłań pooperacyjnych. – Rezultatem projektu będzie zwiększenie nie tylko komfortu pacjenta, ale także poprawienie jego stanu zdrowia po operacji, dzięki zahamowaniu przedostawania się do organizmu szkodliwych substancji – opowiada o swoim projekcie młoda badaczka.

Kolejna laureatka, Anna Jusza z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która otrzymała finansowanie w wysokości 70 tys. zł, będzie prowadzić badania nad nową generacją ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny. Długofalowych konsekwencji rezultatów moich badań należy upatrywać głównie w możliwości znaczącego postępu w zakresie technologii tanich, wysokosprawnych, kompaktowych źródeł promieniowania krótkofalowego, w tym źródeł laserowych – mówi doktorantka.

Z kolei Mariusz Zdanowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, otrzymał finansowanie w wysokości 154 tys. zł na prowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu energoelektronicznego z elementami z węglika krzemu w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości. – Układy energoelektroniczne z elementami z węglika krzemu, dzięki odporności tego materiału na wysokie temperatury, mogą znaleźć zastosowanie w całkowicie nowych dziedzinach, gdzie technologia krzemowa nie była dotąd brana pod uwagę, a dotyczy to m.in. napędów urządzeń wiertniczych pracujących w wysokich temperaturach na dużych głębokościach – wyjaśnia Mariusz Zdanowski.

W ostatniej edycji programu VENTURES finansowanie na realizację innowacyjnych projektów otrzymali również: Tomasz Filipek z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Mateusz Kruszyński z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Anna Maria Wieczorek z Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Program jest skierowany do najmłodszych naukowców: studentów, absolwentów zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). W dotychczasowych dziesięciu edycjach programu (2008-2012 r.) 81 młodych badaczy uzyskało dofinansowanie o łącznej wysokości 10,6 mln złotych. 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków do ostatniej edycji programu VENTURES.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej FNP: www.fnp.org.pl

PAP - Nauka w Polsce

2013-02-16 ,