Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polskie uczelnie chcą zwiększyć liczbę zagranicznych studentów

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_454223a8e01448742.jpg
Polskie uczelnie chcą zwiększyć liczbę zagranicznych studentów
Do 2020 roku liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach ma wzrosnąć z 30 do 100 tys. – zakładają organizatorzy programu promocji polskich uczelni za granicą: "Study in Poland".

O umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, pozyskiwaniu studentów zagranicznych i promocji polskich uczelni za granicą, rozmawiali w Poznaniu przedstawiciele uczelni z całego kraju na konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce". W spotkaniu, organizowanym w ramach programu "Study in Poland", prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy", wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni.
 
Rozpoczęte w piątek spotkanie miało dwudniową agendę.
 
„Obecnie w Polsce studiuje około 30 tys. zagranicznych studentów; zakładamy, że do 2020 roku będzie ich w Polsce około 100 tys.” – powiedział w piątek Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która jest operatorem programu "Study in Poland".
 
Polskie uczelnie chcą zwiększyć liczbę studentów zagranicznych ze względów demograficznych, jest bowiem coraz mniej studentów polskich, a także, aby mocniej zaistnieć na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
 
„Jeżeli my się nie włączymy w proces umiędzynarodowienia studiów, to możemy przegrać na tym rynku i stracić szansę na realizowanie np. międzynarodowych projektów. Nasze uczelnie są dobrze przygotowane do przyjmowania zagranicznych studentów, mamy coraz lepszą bazę dydaktyczną i dobrze wyszkoloną kadrę naukową, która jest w stanie raportować badania i nauczać w obcych językach” – powiedział gospodarz spotkania, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Jacek Witkoś.
 
Według danych Fundacji Perspektywy na całym świecie zagranicznych studentów jest około 4,1 mln, z tego obecnie w Polsce uczy się 30 tys.
 
„Te 30 tys. wydaje się liczbą dużą, ale daje to 1,74 proc. ogółu studentów, tymczasem na uczelniach europejskich zagranicznych studentów jest około 6-7 proc.” – powiedział prezes Siwiński.
 
W Polsce najwięcej zagranicznych studentów uczy się na uczelniach medycznych - około 7-8 proc., a najmniej na uczelniach technicznych - 0,8 proc.
 
„Uczelnie techniczne mają swoją specyfikę, polski przemysł to przemysł międzynarodowy i musimy szukać takiego rodzaju kształcenia, aby potrzeby tego przemysłu zaspokoić. (...) obecnie mówimy o wypracowaniu marki polskich uczeni technicznych w Europie i na świecie. Uruchomiliśmy programu +Study Engineering in Poland+ i dzięki niemu chcielibyśmy, aby liczba studiujących na polskich uczelniach technicznych podwoiła się z obecnych 0,8 proc. wszystkich studentów do 1,6 proc.” – powiedział PAP rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski.
 
W programie Study in Poland – uruchomionym przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich - uczestniczy 40 uczelni.
 
2014-01-20 ,