Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Politechnika Łódzka rozpoczęła współpracę z Centrum Nauki i Techniki

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_b87eb5b8422935708.jpg
Politechnika Łódzka rozpoczęła współpracę z Centrum Nauki i Techniki

Politechnika Łódzka objęła swoim patronatem dwie „ścieżki edukacyjne” Centrum Nauki i Techniki, które będzie funkcjonowało na terenie rewitalizowanego kompleksu zabytkowej elektrociepłowni EC1 w Łodzi.

Położone w zachodniej części EC1 Centrum Nauki i Techniki ma być interaktywnym ośrodkiem wystawienniczo-edukacyjno-rekreacyjnym, poświęconym m.in. udokumentowaniu i upamiętnieniu myśli technicznej związanej z działalnością zabytkowej elektrociepłowni.

W tym celu przygotowywane są m.in. zorganizowane w formie wystawy stałej trzy „ścieżki edukacyjne”, powiązane z tematyką energii. Politechnika Łódzka objęła patronatem naukowym dwie z nich: „Przetwarzanie energii” oraz „Mikroświat – Makroświat” (w części dot. Mikroświata). Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki podkreślił, że jego uczelnia poprzez te dwie ścieżki naukowe chce m.in. pokazać, jak na przestrzeni lat rozwijała się technologia.

– Poprzez ciągle jeszcze działające urządzenia, które były swego czasu olbrzymimi osiągnięciami techniki, patrzymy w tym miejscu na to, jak rozwijała się przestrzeń technologiczna w naszym mieście. Teraz chcemy pokazać nie tylko jak to było i jak promieniowało na okoliczne miasta, czy nawet kraje, ale również - poprzez wchodzenie w „ścieżkę mikroświata” - pokazywać to, co w tej chwili jest najnowszego w technologiach – wyjaśnił Bielecki.

W ramach podpisanej we wtorek umowy z Centrum Nauki i Techniki PŁ ma m.in. opiniować program merytoryczny centrum, przygotowywać i prowadzić warsztaty związane z realizacją programu i tematyką „ścieżek”, przygotowywać i organizować wystawy czasowe, seminaria, konferencje, warsztaty naukowe itp. Współpraca z Centrum Nauki i Techniki obejmie również staże i praktyki, które studenci będą mogli odbywać na terenie EC1.

– Studenci PŁ pod opieką naszych naukowców już pracują z myślą o Centrum Nauki i Techniki. Przykładem jest projekt wykonany w międzynarodowej grupie dot. wykorzystania nowoczesnych technologii multimedialnych i teleinformatycznych w centrum. Zaproponowali w nich rozwiązania, które przyczynią się do uatrakcyjnienia ścieżek tematycznych – powiedział Bielecki.

Przed podpisaniem umowy z PŁ Centrum Nauki i Techniki podobne porozumienie zawarło z Uniwersytetem Łódzkim, który objął swoim patronatem ścieżki "Rozwój wiedzy i cywilizacji" (ścieżka poświęcona zjawiskom wynikającym z praw fizyki i chemii) oraz "Mikroświat – Makroświat”.

Po zakończeniu rewitalizacji EC1 obie jej części - wschodnia i zachodnia – mają być oddane do użytku w trzecim kwartale 2014 r.

W części EC1 Zachód powstaje Centrum Nauki i Techniki, w którym mają być prezentowane oryginalne urządzenia i wyposażenie dawnej elektrowni. Znajdą się tam również m.in. zabytkowe samoloty i śmigłowce z łódzkiego lotniska a także eksponaty związane z łódzką komunikacją miejską. W interaktywnym centrum staną też kioski multimedialne, w których będzie można poznać historię EC1.

Na terenie EC1 odtworzony ma być też ogród, który przed laty znajdował się przed budynkiem dawnego Zarządu Elektrowni. Na podstawie zachowanych fotografii, w miarę możliwości przywrócony zostanie jego kształt i pierwotne nasadzenia.

Aby umożliwić w przyszłości swobodny dostęp do zrewitalizowanej elektrociepłowni na jej terenie powstają nowe ulice. Od strony istniejącej już ul. Kilińskiego wybudowane zostaną dwie drogi dojazdowe, z czego jedna już powstała. Będą też dwa wjazdy od strony ul. Tuwima a także dojazd od ul. Targowej.

Rewitalizacja budynków zabytkowej elektrociepłowni EC1 to jeden z elementów tworzenia Nowego Centrum Łodzi, które ma powstać na 90-hektarowym terenie w okolicach budowanego podziemnego dworca kolejowego. Zdaniem władz miasta zarówno EC1 jak i nowy dworzec to jedno z największych urbanistycznych wyzwań w historii Łodzi.

Cała wartość projektu rewitalizacji EC1 wynosi 274 mln zł, z czego 82,7 mln zł jest dofinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej. Prace prowadzone są na powierzchni blisko 40 tys. mkw.

PAP – Nauka w Polsce

2013-04-25 ,