Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Otwarcie niektórych zawodów korzystne dla rynku pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_328e8a4f243703533.jpg
Otwarcie niektórych zawodów korzystne dla rynku pracy

Otwarcie niektórych zawodów regulowanych, tam gdzie jest to uzasadnione, pozytywnie wpłynie na rynek pracy. Pracownicy będę mieli większe szanse na zatrudnienie w zawodach do tej pory dla nich niedostępnych. Firmy zaś będą same decydować o wyborze pracowników na dane stanowisko i nie będą skazane na korzystanie z ograniczonej liczby osób, co nie zawsze wiąże się z gwarancją  profesjonalnej wiedzy czy wysokiej jakości usług – uważa PKPP Lewiatan.

– Postulaty deregulacji i dereglamentacji, w postaci UE +0, od dawna były zgłaszane przez PKPP Lewiatan. Nie widzimy bowiem uzasadnienia dla istnienia sztucznych ograniczeń w dostępach do zawodów, jeśli nie stoi za nimi: 1)obowiązek utrzymania pewnych licencji czy innych wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa UE, 2) bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, 3) ochrona jakiś innych wartości. Dlatego przy deregulacji nigdy nie można zapominać o tym, ze są zawody od których należy wymagać wysokiej jakości świadczonych usług, profesjonalizacji, a te można utrzymać jedynie przez dodatkowe szkolenia specjalistyczne, staże, czy praktyczne egzaminy końcowe. Z tego też względu propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości wydają się racjonalne i nie budzą większych kontrowersji – mówi Katarzyna Urbańska, dyrektor departamentu prawnego PKPP Lewiatan.

To już trzecie podejście rządu PO do otwarcia zawodów. Pierwsze przeglądy przepisów prawa regulujących funkcjonowanie zawodów regulowanych zostały przeprowadzone  w trakcie prac nad implementacją tzw. dyrektywy usługowej do polskiego porządku prawnego w 2009 r. Wówczas większość propozycji Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnego za ten projekt nie przeszło nawet uzgodnień międzyresortowych. Kolejne próby deregulacji zawodów podejmowane były także w trakcie prac nad tzw. pierwszą ustawą deregulacyjną za czasów ministra Adama Szejnfelda, ale również się nie powiodły.  – Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przy wyborze  zawodów do deregulacji stosowało dwa dość racjonalne kryteria: wymogi Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo dla obrotu gospodarczego. Miejmy nadzieję, że tym razem reforma zakończy się sukcesem – dodaje Katarzyna Urbańska.

2012-03-05 ,