Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ogłoszenie wyników konkursu na milion na najlepsze programy studiów

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_4221c12a586271467.jpg
Ogłoszenie wyników konkursu na milion na najlepsze programy studiów

62 miliony złotych trafi do wydziałów i uczelni, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów.

- Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Przybywa uczelni, które budują dobre relacje z przedsiębiorcami i przybywa firm, które znajdują w uczelniach wartościowych partnerów. Korzystają na tym studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start. Spotkania ze znakomitymi praktykami są też dla studentów inspiracją, wyzwalają przedsiębiorczość i nieszablonowe myślenie - dodaje minister.

W konkursie na najlepsze programy kształcenia nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Wśród nich znalazło się 9 uczelni niepublicznych. Najlepiej wypadły: Uniwersytet Jagielloński (5 nagrodzonych kierunków) oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza (po 4 nagrodzone kierunki studiów).

Zwycięskie wydziały będą mogły przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

Zgłoszone w konkursie wnioski oceniał powołany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka.

- Analiza wniosków dała nam wiele satysfakcji i upewniła nas w tym, że oddanie kształcenia w autonomiczne władanie uczelni było dobrym posunięciem. Znakomitych pomysłów było wiele, wielu rozwiązań nie wymyśliłby nawet najlepszy ewaluator. Świadczy to unikalnym dorobku wydziałów i potwierdza, że Krajowe Ramy Kwalifikacji są dla uczelni dużą szansą - mówił po ogłoszeniu wyników prof. Zbigniew Marciniak.

Miejsce

Uczelnia

Jednostka organizacyjna

Kierunek

1.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Wydział Nauk Pedagogicznych

pedagogika

2.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Humanistyczny

socjologia

 

3.

Uniwersytet Warszawski

Wydział Historyczny

historia

4.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

fizyka techniczna

5.

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Wydział Ekonomiczno-Techniczny

kosmetologia

6.

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka

7.

Politechnika Łódzka

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria bezpieczeństwa pracy

8.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Polonistyki

kulturoznawstwo

9.

Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Nawigacyjny

nawigacja

Zobacz pełną listę zwycięzców

2012-11-26 ,