Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Obywatele Nauki spotkali się z szefową resortu nauki

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_71805f599a8893389.jpg
Obywatele Nauki spotkali się z szefową resortu nauki

Uczestnicy ruchu Obywatele Nauki mogą liczyć na włączenie ich w proces konsultacji zmian w prawie dotyczącym nauki - uzgodniono na spotkaniu przedstawicieli ruchu z minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką.

Obywatele Nauki (ON) to apolityczny ruch społeczny, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Jego celem jest wywołanie szerokiej publicznej debaty nad stanem i przyszłością nauki w Polsce oraz wspieranie koniecznych zmian, aby nauka uprawiana w Polsce stała się lepsza.

Po spotkaniu, które odbyło się 4 kwietnia, MNiSW wprowadziło społeczny ruch Obywateli Nauki na listę podmiotów, z którymi konsultowane są zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym - poinformował resort nauki w przesłanym PAP komunikacie.

– Obywatele Nauki są dla mojego resortu nie tylko partnerami konsultującymi projekty, ale mogą przedstawiać również własne kreatywne pomysły, które pomogą w rozwoju polskiej nauki – podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Jak informuje resort, opinia ON została już uwzględniona w czasie konsultacji społecznych projektu założeń nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacji zapisów dotyczących zmian w prawie o finansowaniu nauki. Ponadto przedstawiciele ON mogą regularnie zgłaszać swoje propozycje rozwiązań prawnych i różnych inicjatyw.

– Jesteśmy przekonani, że kilkutysięczne środowisko pracowników nauki aktywnie i konstruktywnie dyskutujące kwestie przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce dysponuje potencjałem trudnym do przecenienia – mówi jeden z inicjatorów ruchu, prof. Wojciech Bal z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – dlatego liczymy na branie pod uwagę naszych opinii także na etapie prac przedlegislacyjnych, a nie tylko w ramach często pospiesznych, formalnych konsultacji.

– Cieszę się, że naukowcy zorganizowali się, by wypowiadać się w sprawie nauki i szkolnictwa wyższego. Niezależny oddolny ruch społeczny może dokonać wiele dobrego – komentowała Kudrycka. Dodała, że Obywatele Nauki, którzy występują w różnych ważnych sprawach dotyczących polskiej nauki, mogą być także wyrazicielami głosu młodych uczonych i reprezentantem ich interesów na uczelniach i w innych jednostkach naukowych.

Członkowie ON - jak podsumowali w przesłanym PAP komunikacie - zwrócili uwagę minister m.in. na takie problemy jak poprawa współpracy między resortami w sprawach dla nauki istotnych, zmiany w systemie zamówień publicznych czy potrzeba zwiększenia wysiłków na rzecz popularyzacji nauki. Zwracali też uwagę na obszary wymagające dobrej bieżącej współpracy ponadresortowej - w szczególności kwestii takich jak edukacja i innowacyjność gospodarki. Członkowie Ruchu zwracali też uwagę na to, że bez popularyzacji nauki nie zwiększy się akceptacja społeczna dla inwestycji w naukę. Poza tym zdaniem ON, zaangażowanie w popularyzację i pracę dydaktyczną powinno być uwzględniane przy ocenie pracownika. Inną kwestią były zmiany w Prawie o Zamówieniach Publicznych, a także bariery, na jakie natrafiają badacze w procesie patentowania i wdrażania wynalazków.

– W wielu sprawach, o których rozmawialiśmy, ON podejmują i będą podejmowali działania samodzielnie, na przykład w kwestiach związanych z edukacją oraz popularyzacją nauki – mówi jedna z inicjatorek Ruchu, dr Aneta Pieniądz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – trudno sobie natomiast wyobrazić systemową poprawę kondycji nauki w Polsce bez współpracy środowisk naukowych z MNiSW.

PAP - Nauka w Polsce

2013-04-05 ,