Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Nowy rok akademicki - nowe granty i stypendia

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_ad1264f4989952621.jpg
Nowy rok akademicki - nowe granty i stypendia
Wspominana już przez nas reforma ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym przynosi nie tylko Kartę Praw Studenta i nowe programy pomocy dla absolwentów. Oznacza również zmianę systemu wypłacania stypendiów socjalnych i naukowych.

Nowe zasady finansowania stypendiów dotyczą zarówno studentów jak i doktorantów. Do nowych zasad wypłacania stypendiów socjalnych studenci już się zdążyli przyzwyczaić, jednak od nowego roku akademickiego będą mogli się starać również o zmienione stypendium przyznawane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jest ono przyznawane za szczególne osiągnięcia i można je łączyć ze stypendium rektora.

Stypendium ministerialne będzie przyznawane co roku 1000 studentom i 100 doktorantom. Co ciekawe, według nowych zasad stypendia od ministra będą wypłacane jednorazowo - będą wynosić 15 tys. zł dla studentów oraz 25 tys. zł dla doktorantów. Dotychczasowa wysokość wsparcia finansowego wynosiła 1300 zł miesięcznie (w latach 2008-2011).

Oprócz tego, stypendia mogą być wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne i prawne. Dostępne są również programy wsparcia, np. "Diamentowy Grant". Dzięki nim, wybitnie uzdolnieni studenci mogą otrzymać kolejne pieniądze - w 2012 roku wypłacono już granty w wysokości 200 tys. zł, z czego skorzystało ok. 100 studentów.

Więcej pieniędzy dzięki reformie zyskają również doktoranci. Oprócz wspominanego wyżej stypendium ministerialnego, większą ilość środków finansowych będzie można uzyskać z uczelni. Dotychczas na taką pomoc można było przeznaczyć maksymalnie 3 proc. ogólnej dotacji na pomoc dla studentów i doktorantów danej uczelni. Po reformie nie może być to mniej niż wynosi proporcja liczby doktorantów do studentów na danej uczelni i nie więcej niż 6 proc. ogólnej kwoty dotacji.

Co ważne, na wsparcie materialne mogą się ubiegać - na takich samych zasadach - zarówno studenci uczelni publicznych oraz niepublicznych.
2012-09-27 ,