Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Nowy, modułowy system studiów na Uczelni Łazarskiego

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_98ca3cd75d4149041.jpg
Nowy, modułowy system studiów na Uczelni Łazarskiego
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wprowadził nowy, unikatowy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, tak bogaty program studiów.

Wiele uczelni naucza prawa i administracji mieszając różne przedmioty według lepszego lub gorszego klucza. Natomiast najlepsze uczelnie na świecie od kilkudziesięciu lat nauczają prawa i administracji w sposób modułowy. Taki modułowy program studiów prawniczych i administracyjnych, wzorowany na doświadczeniach najlepszych zagranicznych szkół wyższych, wprowadza od bieżącego roku akademickiego Uczelnia Łazarskiego.

Program ten został stworzony w konsultacji z najlepszymi kancelariami prawnymi i specjalistami w Polsce. Oprócz wiedzy ogólnej, dostarcza on wiedzę specjalistyczną, cały czas aktualizowaną. Przez pierwsze lata uczestniczący w nim student zdobywa ogólną wiedzę prawniczą lub administracyjną, a przez kolejny rok lub dwa lata specjalizuje się. W przypadku prawa ma do wyboru od jednej do czterech spośród 16 specjalizacji (prawo medyczne, prawo energetyczne, prawo europejskie, prawo farmaceutyczne, prawo fuzji i przejęć, prawo korporacyjne, prawo sądowe, prawo lotnicze, prawo mediów, prawo telekomunikacyjne, prawo podatkowe, prawo nowych technologii, prawo ochrony środowiska, prawo zamówień publicznych, prawo nieruchomości i  kryminalistyka), które będą stale aktualizowane.

W przypadku studiów administracyjnych I stopnia program oferuje możliwość wyboru spośród 6 specjalizacji (administrowanie organizacjami, administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego, administrowanie państwem, administrowanie Unią Europejską, administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy, administrowanie służbami porządku publicznego), a w przypadku studiów II stopnia spośród 5 specjalizacji (gospodarowanie nieruchomościami, zamówienia publiczne, administracja europejska, rządowa i samorządowa, zarządzanie ochroną zdrowia, Master In Public Administration), które również będą się zmieniać.

Oprócz wybranego języka obcego, program przewiduje kilka lat nauki angielskich terminów prawnych i administracyjnych, podwojoną ilość praktyk zawodowych oraz zdobycie dodatkowych certyfikatów instytucji zewnętrznych, potwierdzających umiejętności absolwentów. Dla przykładu, osoby specjalizujące się w prawie lotniczym uzyskają certyfikat Zarządu Lotnictwa Cywilnego.

Dzięki specjalizacjom, certyfikatom, dodatkowym zajęciom z branżowego języka angielskiego oraz podwojonej ilości praktyk, absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego  nie będą jedynie licencjatami i magistrami, jakich jest bardzo wielu w Polsce, ale „ekspertami” w wybranych przez nich obszarach.

Absolwenci nowego programu studiów modułowych Uczelni Łazarskiego będą przygotowani do wykonywania zawodu pod względem teoretycznym i praktycznym.  Wyróżniać się będą na tle tych absolwentów, którzy ukończyli tradycyjny program studiów prawniczych, czy administracyjnych.

Podsumowując, nowy modułowy program studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego charakteryzuje się następującymi zaletami:

1.    Ma charakter modułowy (jest stale aktualizowany)
2.    Przewiduje zdobycie wysoko cenionych specjalizacji
3.    Umożliwia uzyskanie dodatkowych certyfikatów
4.    Przewiduje dodatkową naukę angielskiego języka specjalistycznego
5.    Ma podwojoną ilość praktyk zawodowych
6.    Może być ukoronowany LLM Uniwersytetu Coventry
7.    Został stworzony z najlepszymi kancelariami prawnymi w Polsce.
8.    Zawiera przedmioty, przygotowujące do egzaminów na aplikacje

W dzisiejszych czasach wszystko szybko się rozwija i zmienia, nie sposób znać się na wszystkim i we wszystkim być dobrym. Coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje pracowników wyspecjalizowanych w konkretnej dziedzinie. Uczelnia Łazarskiego stworzyła system modułowy, wzbogacony o dodatkową naukę angielskich terminów prawnych i administracyjnych oraz podwojoną ilość praktyk, który już w trakcie studiów pozwala studentowi wyspecjalizować się w tym co jest dla niego najbardziej interesujące i najbardziej poszukiwane przez pracodawców – powiedział dr Mieczysław Błoński, p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji na temat nowego systemu na Wydziale Prawa i Administracji i szczegóły dotyczące poszczególnych specjalizacji na stronie Uczelni Łazarskiego: www.lazarski.pl


2013-08-27 ,