Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, w tym sinologia

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_339cd5921b2014176.jpg
Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, w tym sinologia

Uniwersytet Gdański uruchomi w nadchodzącym roku akademickim co najmniej sześć nowych kierunków studiów. Będą to m.in. iberystyka i etnofilologia kaszubska oraz unikatowe zdaniem uczelni studia z zarządzania instytucjami artystycznymi oraz sinologia.

O uruchomieniu nowych kierunków poinformowała PAP rzeczniczka prasowa uczelni, Beata Czechowska-Derkacz. Jak wyjaśniła, oprócz wymienionych czterech kierunków oferta uczelni poszerzy się w najbliższym roku akademickim także o studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz pedagogika wczesnej edukacji. – W planach jest także uruchomienie kierunku kryminalistyka, ale ostateczna decyzja senatu uczelni w tej sprawie jeszcze nie zapadła – powiedziała rzeczniczka.

Czechowska-Derkacz wyjaśniła, że tak duża liczba nowych kierunków wynika z dostosowywania się uczelni do potrzeb rynku edukacyjnego, ale też z chęci poszerzenia swojej oferty tak, by – w obliczu niżu demograficznego, pozyskać jak najwięcej studentów.

Jak poinformowała rzeczniczka studia z zarządzania instytucjami artystycznymi będą miały unikatowy charakter ze względu na fakt, iż uczelnia prowadzić je będzie we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim oraz Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Czechowska-Derkacz zaznaczyła, że dzięki współpracy z tymi instytucjami studenci będą mogli w ramach nauki brać np. udział w praktycznym organizowaniu różnego typu przedsięwzięć kulturalnych.

Wyjaśniła, że na kierunku tym ruszą dwie specjalności: menadżerska i sceniczno-menadżerska. W drugim przypadku nacisk położony zostanie na praktyczne umiejętności sceniczne, w których zdobyciu pomogą studentom wykładowcy gdyńskiego Studium Wokalno-Aktorskiego. – Z założenia absolwent tej specjalności ma być aktorem, który będzie w stanie jednocześnie radzić sobie z zarządzaniem – powiedziała Czechowska-Derkacz.

Także sinologia ma być na UG kierunkiem unikatowym w skali kraju. Specyfika tych studiów ma polegać na tym, że w ich programie – obok nauki języka i wiedzy o kulturze oraz historii Chin, umieszczono zestaw zajęć mających dać absolwentom wiedzę o realiach politycznych, kulturalnych i ekonomicznych kraju. Jak wyjaśniła rzeczniczka uczelni, studia te mają przygotowywać np. do prowadzenia interesów z chińskimi firmami.

Na studiach iberystycznych, które poszerzą ofertę lingwistyczną uczelni, studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: translatoryczną – przygotowującą do pracy w charakterze tłumacza oraz międzykulturową – ukierunkowaną na przyszłych pracowników instytucji związanych z kulturą i polityką krajów hiszpańskojęzycznych. 

Z kolei etnofilologia kaszubska ma – oprócz znajomości języka, zapewnić wiedzę dotyczącą historii i geografii Kaszub oraz obyczajowości, kultury, folkloru i literatury powstałej w tym języku. Poruszane też będą kwestie tożsamości regionalnej i statusu języka kaszubskiego oraz dialektów i gwar w nim występujących. Studia te uruchomione zostaną przede wszystkim z myślą o przyszłych pracownikach oświaty oraz regionalnych instytucji kulturalnych.

Na wszystkich uruchamianych w roku akademickim 2013/14 kierunkach uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia.

PAP - Nauka w Polsce

2013-03-11 ,