Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

NIMB – nowoczesna popularyzacja po krakowsku

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_6b32e78ba74066860.jpg
NIMB – nowoczesna popularyzacja po krakowsku

Czy fantastyka lub publikacje futurystyczne mogą być inspiracją dla naukowców? Związki nauki ze sztuką, kulturą, polityką i literaturą prezentuje magazyn NIMB – Nauka, Innowacje, Marketing i Biznes.

Najnowszy numer bezpłatnego pisma popularyzującego naukę jest dostępny w sieci. Idee przyświecające powstaniu magazynu i jego pięcioletnią historię zarysowuje w rozmowie z PAP Piotr Żabicki z działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju (CITTRU).

NIMB proponuje popularyzację nauki poprzez wymianę poglądów. Łamy czasopisma są otwarte dla tych wszystkich, którzy mają do powiedzenia coś interesującego o kierunkach rozwoju nauki, komunikacji naukowej, prawnych i biznesowych aspektach otwierania laboratoriów, wykorzystaniu narzędzi internetowych, społecznościowych projektach naukowych, a także innych trendach zwanych ogólnie Nauką 2.0. Redakcja podpowiada młodym naukowcom, jak rozwijać karierę naukową, co ich może zainspirować, w jakich szkoleniach i konkursach warto wziąć udział, a także – dlaczego należy popularyzować swoje badania.

– Piszemy o tym, co otacza współczesną naukę. Pokazujemy, że środowisko akademickie to nie wieża z kości słoniowej, tylko otwarta sfera; muszą do niej docierać różnorodne odniesienia i prądy z zewnątrz, i sama powinna wychodzić do ludzi. Naukowiec powinien wiedzieć, że o swoich badaniach należy opowiadać - na przykład dziennikarzom „Nauki w Polsce”, albo poprosić rzecznika swojej instytucji o to, by wyjaśnił ich specyfikę w sposób przystępny – tłumaczy Żabicki.

Dodaje, że cykl poradnikowy NIMB pt. "Jak zrobić karmnik" podpowiada, jak przy użyciu prostych środków informować o swych pracach naukowych, na przykład jak z kilkunastu słów ułożyć ciekawą informację prasową i co z tego może wyniknąć. To zestaw pomysłów na urozmaicenie dydaktyki i badań.

Magazyn NIMB ukazuje się 3 razy w roku akademickim. Numer 15. opublikowany został pod koniec minionego roku. Temat aktualnego numeru pisma jest związany z konkursem "Futuronauta.

– Czytelnik fantastyki lub pisarz fantasta są w gruncie rzeczy badaczami na wakacjach – tak relacje między nauką i fantastyką podsumowuje autorka jednego z tekstów. Nie oznacza to, że tacy „naukowcy-futuryści" idealnie przewidują przyszłość. Nie o to z resztą w naukowym wykorzystaniu fantastyki chodzi, ale przede wszystkim o wspierający naukę eksperyment myślowy, który pozwala prognozować kształt świata poddanego swoistym przekształceniom – społecznym, biologicznym, technologicznym. A szerzej – twierdzi autor innego tekstu – w tej relacji chodzi o wspólne dla obu dziedzin odkrywanie tajemnic rzeczywistości.

Do bliższej przyszłości odwołuje się Rafał Marszałek, opisując nowy model publikowania naukowego. Idea, którą przybliża zasadza się na założeniu "płacisz raz – publikujesz wielokrotnie". W 15 NIMB-ie można również przeczytać wywiad z Sideyem Myoo, czyli profesorem Michałem Ostrowickim – naukowcem na tyle mocno zanurzonym w internecie, że przybrał sieciowe imię jako szyld swej akademickiej aktywności. Według niego jedno z podstawowych pytań filozofii współczesności brzmi: "Kim jest Człowiek w czasach pochłaniających go technologii?"

Inne pytania padające w NIMB-owych komentarzach dotyczą kształtu nowych centrów nauki. Czy nie powinniśmy już teraz dyskutować o tym jak mają wyglądać nowe ośrodki popularyzacji wiedzy? Wszystkie NIMB-y dostępne są pod adresem: http://www.cittru.uj.edu.pl/nauka-promocja/nimb

Na marzec planowane jest wydanie poświęcone związkom nauki z internetem. Redakcja planuje teksty m.in. o tworzeniu naukowej społeczności przy wykorzystaniu sieci oraz o internetowym kreowaniu wizerunku naukowca. Przykładem może być tu cyfrowa humanistyka i projekt z Uniwersytetu Stanford, w ramach którego, za pomocą narzędzi informatycznych stworzono mapę korespondencji między sławnymi pisarzami, tak by przekonać się, jak w przestrzeni krążyły trendy czy idee (projekt Republika Listów)

NIMB powstał w 2008 roku w wyniku współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Politechniką Lubelską. Na początku był to standardowy biuletyn informacyjny adresowany do naukowców i otoczenia nauki, w tym do instytucji zajmujących się popularyzacją wyników badań – nie tylko z UJ, ale wszystkich zainteresowanych. Informował o ciekawych szkoleniach dla badaczy i o tym wszystkim, co jest związane z szeroko pojmowanym otwieraniem się uczelni na zewnątrz, szczególnie na kontakty z innowacyjnym biznesem i korzystaniem z funduszy strukturalnych. W 2010 roku pismo przeszło przemianę i zakończono współpracę w tym zakresie z Politechniką Lubelską, biuletyn został zastąpiony kolorowym czasopismem o nazwie NIMB. CITTRU brało udział ostatniej edycji konkursu Popularyzator Nauki.

PAP – Nauka w Polsce

2013-02-04 ,