Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Nagrodzono najlepsze programy stypendialne

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_e3789dfcd44437936.jpg
Nagrodzono najlepsze programy stypendialne
Organizacje pozarządowe, samorządy, firmy i uczelnie odebrały we wtorek w Warszawie nagrody w konkursie "Dobre Stypendia 2013". Podczas konferencji "Mapa stypendiów w Polsce" przedstawiono też krajowy raport nt. społecznych programów stypendialnych.

Konkurs zorganizowała Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. O miano najlepszego programu stypendialnego dla swoich inicjatyw ubiegały się w tej edycji organizacje pozarządowe (NGO), firmy, uczelnie i samorządy z całej Polski. Zgłoszenia oceniano m.in. pod względem przejrzystości kryteriów i procedur działania, zakresu i rodzaju wsparcia oferowanego stypendystom, efektów programu.
 
W tym roku w kategorii "Programy stypendialne uczelni wyższych" zwyciężyła Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, organizator programu stypendialnego dla niepełnosprawnych studentów.
 
W kategorii "Lokalne programy stypendialne organizacji pozarządowych" laureatem zostały ex aequo Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" - organizator programu stypendialnego "MECENAT" oraz Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" - organizator programu stypendialnego "Prymus".
 
Z kolei Fundacja Pro Akademika (organizator Funduszu Stypendialnego Talenty) oraz Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (organizator Kwalifikacji stypendialnej dla szkół United World Colleges oraz szkół prywatnych) nagrodzono w kategorii ogólnopolskiej dla organizacji pozarządowych.
 
Wśród programów jednostek samorządu terytorialnego, w podkategorii "duże", doceniono Urząd Miasta Poznania za program stypendiów dla studentów poznańskich uczelni. W podkategorii "samorządowe Programy Stypendialne - małe" zwyciężyła Gmina Miejska Świdnik, a wyróżnienie uzyskał Urząd Gminy Zawoja.
 
Spośród firm laureatami konkursu zostały ex aequo Fundacja "ORLEN-DAR SERCA" - organizator programu stypendialnego "Mistrzowie Chemii" oraz Fundacja Tygodnika "Polityka", organizator programu Nagrody Naukowe "Polityki".
 
Kapituła konkursu "Dobre Stypendia 2013" przyznała też nagrodę specjalną za wieloletnią i konsekwentną realizację programu, stanowiącego szczególny wkład w rozwój kapitału intelektualnego kraju. Laureatem tej nagrody została Fundacja Tygodnika "Polityka".
 
Podczas konferencji "Mapa stypendiów w Polsce", poprzedzającej ogłoszenie wyników konkursu, przedstawiono raport dotyczący ogólnopolskiego badania społecznych programów stypendialnych "Mapa stypendiów". Fundatorami stypendiów społecznych są najczęściej NGO, samorządy i firmy - relacjonowała Magda Biejat z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", która opracowała raport. Stypendia społeczne w Polsce (w sumie - 355 programów stypendialnych) przyznaje 309 instytucji.
 
Najczęściej fundowane są stypendia naukowe (premiujące dokonania w nauce, wysoką średnią czy wyniki w szkolnych olimpiadach przedmiotowych), socjalne (w których bierze się pod uwagę głównie sytuację materialną kandydata), artystyczne i sportowe - skierowane do osób uzdolnionych w obu dziedzinach.
 
Są też stypendia kombinowane, najwięcej przyznaje się naukowych i naukowo-socjalnych. "Większość organizatorów najbardziej lubi stypendia naukowe. Tego rodzaju wsparcie interesuje najbardziej zwłaszcza firmy i fundacje korporacyjne. NGO - oprócz stypendiów czysto naukowych, najczęściej biorą też pod uwagę sytuację materialną kandydata. Co ciekawe, samorządy bardzo silnie dowartościowują stypendia sportowe" - mówiła Biejat.
 
Przeciętny program stypendialny trwa 10 miesięcy i oferuje wsparcie w wysokości 370 zł miesięcznie (choć najwyższe stypendium zidentyfikowane w trakcie badań do raportu wynosiło 3 tys. zł miesięcznie). Programy trwają przeciętnie już 6 edycji i wsparły 30 stypendystów, czyli średnio pięciu stypendystów na edycję. Ok. 10 proc. programów oferuje stypendystom dodatkowe wsparcie, np. opiekę mentora.
 
2013-11-27 ,