Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Młodzi naukowcy na...START

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_4a62e427619567170.jpg
Młodzi naukowcy na...START
Wybitni młodzi naukowcy z udokumentowanymi sukcesami naukowymi mogą ubiegać się o stypendia w kolejnej edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rozpoczął się nabór wniosków.

Roczne stypendium wynoszące 28 tys. zł mogą otrzymać młodzi naukowcy, którzy zgłoszą się do udziału w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zgłoszenia można przesyłać do 31 października.

W programie mogą brać udział młodzi uczeni, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i pracują w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, zajmującej się prowadzeniem badań naukowych. Kandydaci do stypendium powinni również wykazać się dorobkiem naukowym, który mogą udokumentować publikacjami w pismach naukowych. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Zgłoszenia muszą być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych jednostek badawczych - przez dyrektora instytucji albo jego zastępcę.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

O stypendium mogą się również ubiegać laureaci programu z poprzedniego roku. Powinni jednak spełnić wszystkie warunki formalne obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykazać udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.

W edycji 2013 r. Fundacja przyznała 127 rocznych stypendiów.

Szczegółowe informacje na temat programu, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie FNP.

PAP - Nauka w Polsce
2013-09-23 ,