Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Młody kierowca a ubezpieczenie samochodu

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_3c57147d821651526.jpg
Młody kierowca a ubezpieczenie samochodu
Na wysokość składki za ubezpieczenie samochodu wpływają nie tylko historia ubezpieczenia oraz posiadane zniżki i zwyżki . O tym, ile zapłacimy, decyduje też wiek kierowcy lub właściciela pojazdu. Ale nie wszyscy ubezpieczyciele w ten sam sposób definiują oba te pojęcia. 
 
Regularnie przywoływane przez policję statystyki pokazują, że największą liczbę wypadków powodują młodzi kierowcy. Dlatego ubezpieczyciele widzą w nich przede wszystkim ryzyko – znają statystyki i wiedzą, że w pierwszych dwóch latach od uzyskania prawa jazdy osoba ze świeżo nabytymi uprawnieniami nie jest jeszcze w stanie prawidłowo ocenić zachowań innych uczestników ruchu drogowego.

Młody, czyli jaki?

Ryzyko wynikające z młodości kierowców sprawia, że wiek kierowcy, czy właściciela pojazdu staje się istotnym czynnikiem przy wyliczaniu składki na ubezpieczenie samochodu. Młodość bywa jednak różnie definiowana przez firmy ubezpieczeniowe – czasem pod uwagę brana jest data urodzenia kierowcy (np. do 26. roku życia), innym razem również staż posiadania uprawnień (np. rok albo 3 lata).

Wiek wynikający z metryki sprawia, że ubezpieczyciele nakładają na młodych kierowców zwyżki sięgające niekiedy 100%, zgodnie z przyjętym kryterium wieku. Przedział obejmuje mniej więcej dekadę – dolna granica rozpoczyna się od 18 lat, a górna kończy na 28. roku życia. Na wysokość ubezpieczenia wpływa też liczba lat, które upłynęły od chwili odebrania prawa jazdy. Zwyżki z tego tytułu dosięgają kierowców, którzy ubezpieczają samochód w ciągu pierwszych 2-3 lat od momentu zdobycia uprawnień i oscylują wokół 30%.

Nie warto ukrywać wieku

Fora internetowe gorące są od dyskusji na temat zwyżek stosowanych w odniesieniu do młodych kierowców. Jednak wykupując polisę warto mieć świadomość, że zatajenie faktu, iż właścicielem pojazdu lub kierowcą, który z niego korzysta jest osoba młoda wiekiem czy stażem, może nie wyjść na dobre. Większość firm ubezpieczeniowych zastrzega sobie, że w sytuacji, gdy szkodę powoduje młody kierowca niezgłoszony do polisy, kwota wynikającego z umowy (autocasco lub NW) odszkodowania zmniejszy się o określoną wartość. Przeważnie obniżka ta sięga od 1 000 do 2 000 zł, albo od 20 do 25% – w zależności od ubezpieczyciela.

Korzyści dla „nowych” 

Niektórzy ubezpieczyciele, doceniając jawną postawę młodych kierowców, oferują im specjalne zachęty. „Zgłaszając młodego kierowcę podczas zawierania umowy zapewniamy sobie, że nasze odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o dodatkową franszyzę w wysokości 20%. Dodatkowo taka osoba, nawet jeśli nie jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, nabywa już zniżki za bezszkodową jazdę” – wyjaśnia Monika Siwiec, specjalista ds. ubezpieczeń z AXA DIRECT.
2014-02-10 ,