Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ministrowie apelują o wsparcie studentów i absolwentów

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_ccf4adfcf01948989.jpg
Ministrowie apelują o wsparcie studentów i absolwentów
Ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz pracy i polityki społecznej zaapelowali o większe wsparcie absolwentów szkół wyższych w ich pierwszych krokach na rynku pracy. Tylko czy taki apel w czymś pomoże?

We wspólnym liscie Barbary Kudryckiej (minister nauki i szkolnictwa wyższego) oraz Władysława Kosiniak-Kamysza (minister pracy i polityki społecznej), skierowanym do rektorów polskich uczelni, członkowie rządu apelują o wspólne działanie nauczycieli akademickich, władz uczelni, służb zatrudnienia, pracodawców, władz samorządowych oraz krajowych.

Jak przypominają ministrowie, w strategii "Europa 2020" Komisja Europejska uznaje poprawę szans młodych na rynku pracy za jedno z priorytetowych zadań. "[Komisja Europejska] Rekomenduje działania na rzecz poprawy jakości kształcenia, skuteczniejsze powiązanie uczelni z rynkiem pracy, rozwijanie umiejętności studentów ważnych w pracy zawodowej, wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych czy przyjęcie programów ułatwiających młodzieży wchodzenie na rynek pracy."

Ministrowie podkreślają, że podległe im resorty podjęły szereg działań i inicjatyw, które mają być pomocne w realizacji celów nakreślonych przez Komisję Europejską. "Oczekujemy, że uczelnie zechcą się w nie szeroko zaangażować".

Programy, o których mowa, to m.in. "Młodzi na rynku pracy", który ma na celu stworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych czy rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.

Innym programem jest projekt "Twoja Kariera - Twój Wybór", w którym osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia mogą liczyć na indywidualną pomoc w poszukiwaniu pracy, opłacone staże czy też studia podyplomowe. Ten program w założeniu ma być również opłacalny dla pracodawców - mają oni dostać bony za zatrudnienie absolwentów uczelni.

W te działania miałyby się również włączyć akademickie biura karier. "Resort pracy zaapelował już do Marszałków Województw, by podległe im wojewódzkie urzędy pracy intensywniej współpracowały z Akademickimi Biurami Karier." Biura miałyby również udostępniać studentom informacje o Centralnej Bazie Ofert, gromadzącej w jednym miejscu oferty zatrudnienia ze wszystkich urzędów pracy i instytucji publicznych.

Cały list można przeczytać m.in. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

A jak Wy oceniacie taki apel?
2012-09-25 ,