Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Medal „Merentibus” UJ dla Uniwersytetu w Jenie

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_a171545d273313146.jpg
Medal „Merentibus” UJ dla Uniwersytetu w Jenie

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczył w poniedziałek najwyższe wyróżnienie uczelni - medal „Merentibus” Uniwersytetowi Fryderyka Schillera w Jenie. W zeszłym roku upłynęło 50 lat współpracy między dwoma uczelniami.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak przypomniał, że senat krakowskiej uczelni zdecydował o przyznaniu medalu na wniosek rad wydziałów chemii oraz fizyki, astronomii i informatyki stosowanej, które jako pierwsze nawiązały kontakty z niemieckim partnerem.

– Medal „Merentibus” przyznajemy dzisiaj uniwersytetowi. Uniwersytetowi, z którym współpraca ma 50-letnią historię, uniwersytetowi który w bardzo trudnych czasach stanu wojennego był dla nas ogromnie pomocny, uniwersytetowi, z którym współpraca zarówno ze strony pracowników naukowych, jak i studentów jest bardzo istotna - zaznaczył rektor UJ.

Jak podkreślił, uczelnia w Jenie należy do placówek, z którymi krakowski uniwersytet łączy wyjątkowo ścisła i bliska współpraca.

Rektor Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie prof. Klaus Dicke podkreślił w swoim przemówieniu, że przyznanym medalem uczczeni zostali ci wszyscy, którzy od czasu podpisania porozumienia między obydwoma uniwersytetami prowadzili ścisłą kooperację, jaka od tamtych lat do dziś z korzyścią dla nauki w Europie łączy Kraków i Jenę.

– Wyróżnienie to zobowiązuje Uniwersytet w Jenie do tego, aby na fundamencie historii naszej owocnej współpracy jeszcze w większym stopniu kontynuować wymianę studentów i profesorów oraz realizować wspólne projekty badawcze - mówił rektor.

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Fryderyka Schillera w Jenie zostało 24 marca 1962 r. jako pierwsze porozumienie UJ z uczelnią zagraniczną w okresie powojennym. Umowa przewidywała wymianę pracowników i studentów na podstawie programów roboczych.

Niemiecka uczelnia nadal pozostaje jednym z najważniejszych partnerów UJ. Program roboczy na lata 2011-2013 obejmuje 11 dziedzin i 18 tematów (prawo, historia, socjologia, filologia polska, język i kultura polska, filologia germańska, pedagogika, biologia molekularna, chemia, nauki o środowisku i fizyka) oraz współpracę między bibliotekami uniwersyteckimi.

Uniwersytet w Jenie został założony przez Nikolausa von Amsdorfa w 1558 roku. Imię patrona - Fryderyka Schillera, zostało mu nadane dopiero w roku 1934.

PAP - Nauka w Polsce

2013-04-10 ,