Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Listopadowy raport wyników funduszy inwestycyjnych

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_46cf18e40c8923559.jpg
Listopadowy raport wyników funduszy inwestycyjnych
Izba zarządzających funduszami i aktywami przygotowuje comiesięczne zestawienie wyników funduszy inwestycyjnych pod kątem umorzeń i nabyć w poszczególnych miesiącach oraz w danym roku.  Listopadowy raport jest kolejnym, który napawa ostrożnym optymizmem.

42 miliardy zł obligacji czy 33 miliardy zł akcji – co jest lepsze, zyskowniejsze... jak inwestować w fundusze z najlepszym  wynikiem?

Saldo napływów i umorzeń dla funduszu jest jedną z kluczowych miar jego skuteczności - na początku w przyciąganiu nowych inwestorów, w finalnym rozrachunku w odniesieniu do fazy cyklu koniunkturalnego, w której sie znajdujemy .
Zgodnie z najnowszym, grudniowym raportem IZFA, aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce to ponad 182 miliardy złotych.

Trzy największe typy funduszy pod kątem zgromadzonego kapitały to fundusze dłużne (ponad 42 mld), fundusze akcyjne (ponad 33 mld) oraz fundusze aktywów niepublicznych (31 mld).

Kapitał w ramach różnych typów funduszy fluktuuje, przesuwa sie do tych najbardziej zyskownych zgodnie z fazami koniunktury. 

Stąd ważniejsza od ilości zgromadzonego kapitału, będzie dynamika zmian miesięcznych.

Ostatnie dane jakimi dysponujemy porównują listopad i październik 2013. Największą dynamikę in plus, odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu (+14,3%), aktywów publicznych (+5%), oraz akcji (+4,2%).

Najwięcej traciły fundusze surowców (-5,9%), ochrony kapitału (-4,5%) oraz... dłużne (-0,4%) .

Powyższe zmiany dają podstawy do wniosków odnośnie fazy gospodarczej, w której obecnie sie znajdujemy oraz odnośnie typu funduszy, w jaki powinniśmy obecnie inwestować w celu maksymalizacji  zysku.

Fundusze rynku surowców tracą, m. in. dlatego, że nie jest to jeszcze ich czas – firmy dopiero rozwijają ponownie produkcję po okresie kryzysu i zapotrzebowanie na surowce będzie rosło.

Fundusze ochrony kapitału trącą aktywa ze względu na łatwo dostępne i wiele bardziej zyskowne alternatywne typy funduszy - absolutnej stopy zwrotu i akcji.  Ochrona kapitału jest wartością na fazę spowolnienia i kryzysu - nie zaś fazę rozwoju i ekspansji, w której obecnie się znajdujemy.

Z podobnych powodów tracą obecnie na kapitale fundusze dłużne, choć wykazywana strata jest stosunkowo mała. Powyższe oznacza, że rynek jest w trakcie procesu transferu kapitału do bardziej agresywnych funduszy. Nadal poszukuje.
Najwięksi wygrani czyli fundusze absolutnej stopy zwrotu, gwarantują pewien ustalony ROI, przy ochronie dynamicznej ochronie kapitału. Jeszcze cieszą się rosnąca popularnością – ale i ten typ czeka transfer kapitału w kierunku funduszy akcji.

Tuż po nich fundusze akcji zyskujące na znaczeniu, rosnące w siłę z miesiąca na miesiąc, z uwagi na fazę cyklu koniunkturalnego, w której obecnie się znajdujemy - ożywienie.

Inwestowanie w fundusze powinno następować w cyklu – w zamkniętym kole przepływu kapitału pomiędzy różnymi typami funduszy inwestycyjnych. Cenna wiedzą jest znajomość platform inwestycyjnych czy towarzystw posiadających możliwość inwestycji w każdej z faz- ze względu na posiadane typy funduszy. Jednym z takich partnerów jest ING TFI (www.ingtfi.pl)

Rozpoczynając od inwestycji w fundusze akcyjne, w fazie ekspansji gospodarki i zwiększonych potrzeb firm, dokładamy do naszych inwestycji fundusze surowcowe. Następnie w fazie spowolnienia i w oczekiwaniu na spadki i bessę, transferujemy kapitał do funduszy pieniężnych.

W fazie spowolnienia, w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych w celu ponownego pobudzenia gospodarki – inwestujemy w fundusze obligacji, aby gdy ożywienie stanie się faktem – ponownie wrócić do funduszy akcyjnych.
Największą sztuką jest dobór właściwego momentu przejścia – zmiany pomiędzy nimi. Właśnie ta umiejętność decyduje o wysokości zysków lub strat w zarządzanych przez nas kapitałach.

2014-01-08 ,