Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Kudrycka: w nauce nie ma Polski A i B

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_bb85b0f05f6692541.jpg
Kudrycka: w nauce nie ma Polski A i B

W nauce i szkolnictwie wyższym nie ma Polski A i B - mówiła szefowa resortu nauki Barbara Kudrycka podczas poniedziałkowego spotkania ze studentami białostockich uczelni. Rozmawiano m.in. o szkolnictwie wyższym oraz planach resortu nauki.

– Nie ma Polski A i B w nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka ma wymiar globalny. Umiejętność dostosowania prowadzonych badań i kształcenia do potrzeb oraz uwarunkowań regionu są dużo ważniejsze niż to, gdzie uczelnia się znajduje – minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka zwróciła się do młodzieży z białostockich uczelni.

Jak poinformowali przedstawiciele resortu nauki w przesłanym PAP komunikacie, minister spotkała się ze studentami na zaproszenie samorządów studenckich Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Debata „Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Szanse i zagrożenia” odbyła się w poniedziałek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Specyfika tego regionu, bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej czy wielokulturowość dają naukowcom możliwość prowadzenia unikalnych badań, które będą premiowane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Macie takie same szanse, jak wasi koledzy z innych miast, m.in. dzięki dostępowi do Wirtualnej Biblioteki Nauki – mówiła minister nauki.

Prof. Kudrycka wymieniła dotychczasowe osiągnięcia białostockich studentów, m.in. budowę łazika Marsjańskiego Magma 2 czy zajęcie pierwszego miejsca w finale krajowej edycji konkursu Imagine Cup 2013 w kategorii Projekty Społeczne. Zaznaczyła, że to w Białymstoku znajduje się jeden z sześciu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, który współtworzą wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas spotkania minister nauki przybliżyła młodzieży akademickiej znaczenie niedawno wprowadzonych Krajowych Ram Kwalifikacji. – Chcemy, by polskie dyplomy były uznawane przez inne kraje członkowskie i miały taką samą rangę, jak brytyjskie czy niemieckie – mówiła Barbara Kudrycka.

Podkreśliła, że zmiany wprowadzane w szkolnictwie wyższym i sposobie jego finansowania mają na celu podnoszenie jakości kształcenia. – Zależy nam na zmianie struktury i ograniczeniu masowości kształcenia na tych kierunkach, gdzie zatraca się relację mistrz-uczeń. Dlatego w większym stopniu uzależniamy wysokość dotacji z budżetu dla uczelni od stopni i tytułów naukowych kadry, dostępności wykładowców dla studentów, zdobytych grantów krajowych i międzynarodowych oraz prowadzonych badań. Dobre uczelnie zyskają na tym rozwiązaniu – powiedziała minister nauki.

Przypomniała też o wprowadzeniu wielu prostudenckich rozwiązań. Wśród nich są: Karta Praw Studenta i zniesienie uciążliwych opłat np. za egzaminy poprawkowe oraz zwiększenie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących studentów. "W tym roku stypendia socjalne otrzyma o 20 tys. studentów więcej. Bardziej dostępny jest też kredyt studencki, a najubożsi mogą liczyć na jego 100-procentowe poręczenie – mówiła minister Kudrycka.

Podczas poniedziałkowego spotkania szefowa resortu nauki odpowiadała na liczne pytania studentów. Interesowało ich m.in., jakie będą kryteria przyznawania stypendiów od I roku studiów. – Chcemy stworzyć warunki dla utalentowanych maturzystów ze wsi i małych miast, których nie stać na studia w dużych ośrodkach akademickich. Zależy nam na tym, aby najzdolniejsi mogli studiować na najlepszych uczelniach, a ich sytuacja materialna nie była w tym przeszkodą. Będziemy dyskutować ze studentami, jak określić kryteria, by stypendium trafiało do tych najlepszych – zapowiedziała Barbara Kudrycka.

Poruszono również kwestię wprowadzenia uznawalności nieformalnego kształcenia. – Tam, gdzie uczelnia ma autonomię programową, walidację kształcenia będzie przeprowadzać silna kadra. Każdy, kto zdobył doświadczenie w toku pracy zawodowej, będzie musiał udowodnić, że posiada wiedzę i określone umiejętności – podkreślała minister nauki, zapewniając, że na tym rozwiązaniu nie ucierpi jakość kształcenia.

– Cieszę się, że polskie szkolnictwo wyższe stwarza nam więcej szans niż zagrożeń. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie wstępem do kolejnych dyskusji – powiedział na zakończenie Konrad Wnorowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku i współorganizator spotkania.

PAP - Nauka w Polsce

2013-04-16 ,