Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Karta Praw Studenta - sprawdź, czy poprawi Twoją sytuację

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_ea657f46495080390.jpg
Karta Praw Studenta - sprawdź, czy poprawi Twoją sytuację
Niedawno informowaliśmy o podpisaniu Karty Praw Studenta, mającej zagwarantować żakom szereg przywilejów, które mają na celu ochronę interesów studenta. Karta składa się z 10 głównych punktów.

Dotychczas zasady panujące na poszczególnych uczelniach czasami dość znacznie się między sobą różniły - przykładem niech będą egzaminy poprawkowe, które na niektórych uczelniach były płatne. Od momentu wejścia w życie Karty Praw Studenta, te zasady zostały ujednolicone.

Najważniejszym punktem Karty wydaje się być zapis mówiący o tym, że student jest najważniejszym podmiotem uczelni. Pod tym zapisem rozumiane jest wprowadzanie przejrzystych zasad studiowania oraz podnoszenia jakości kształcenia. Uczelnie mogą też samodzielnie opracowywać programy studiów a także współpracować przy ich tworzeniu z firmami komercyjnymi i przedsiębiorcami.

W Karcie znajdują się również zapisy mówiące o równym dostępie do bezpłatnych studiów. W przypadku maturzystów chodzi o kierunki stacjonarne na uczelniach publicznych. Jeżeli zaś ktoś już studiuje jeden kierunek, to możliwość bezpłatnego studiowania kolejnego musi się postarać. Od teraz przy rozpoczęciu drugiego kierunku jego pierwszy rok będzie bezpłatny - chyba, że dany student znajdzie się wśród 10 proc. najlepszych. Wówczas również kolejny rok będzie za darmo. Co dalej? Tego Karta Praw Studenta nie precyzuje.

Kolejne punkty Karty są poświęcone sprawom finansowym i prawnym. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów uczelnie nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za egzaminy, egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny semestr i rok studiów ani za złożenie i ocenę pracy dyplomowej czy wydanie suplementu do dyplomu. Zakazem objęte są wszystkie uczelnie w Polsce, jednak na razie nie obowiązują żadne sankcje (zostaną wprowadzone później).

Oprócz wymienionych powyżej, uczelnia nie może pobieraż również innych opłat, o ile nie są one wyszczególnione w zawartej ze studentem umowie cywilno-rawnej. To kolejna nowość - uczelnie będą musiały podpisać taką umowę z każdym swoim żakiem.

Karta wprowadza również obowiązkowe oceny kadry naukowej. Co prawda na największych uczelniach już od dawna prowadzi się ocenę pracowników, jednak trudno było studentom dostrzec efekty takich ankiet. Teraz każdy nauczyciel akademicki będzie oceniany co 2 lata (profesorowie mianowani co 4 lata), a w przypadku dwukrotnej oceny negatywnej - straci pracę.

Kolejny punk dotyczy obowiązkowego monitoringu losów zawodowych absolwentów przez uczelnie. Ma to pomóc w dostosowaniu programów studiów do oczekiwań rynku pracy. Pomóc w tym ma Rzecznik Praw Absolwentów, który będzie działał niezależnie od uczelni. Jego zadanie będzie polegało na monitorowaniu losów absolwentów i rekomendowaniu takich rozwiązań prawnych, które pozwolą im lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Obecnie rzecznikiem jest Bartłomiej Banaszak.

Ostatni punkt, który chcielibyśmy przytoczyć, dotyczy jawności obrony prac dyplomowych. Od teraz nie będą musiały się odbywać za zamkniętymi drzwiami. Studenci będą mogli zaprosić, kogo tylko będą chcieli - począwszy od dalekich kuzynów, poprzez rodziców, przyjaciół a skończywszy na np. swoich obecnych pracodawcach.

Karta Praw Studenta została podpisana 21 września przez Minister Sprawiedliwości i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Wiesława Banysia. Karta jest ściśle związana z wprowadzoną 1 stycznia 2012 roku ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym". O Karcie Praw Studenta można również przeczytać na stronie MNiSW.
2012-10-08 ,