Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Jeśli nie studia, to co? Zdobądź ciekawy zawód

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_23ca12744857908.jpg
Jeśli nie studia, to co? Zdobądź ciekawy zawód
Jeszcze do niedawna w zasadzie większość maturzystów składało dokumenty na wyższą uczelnię. Studiowanie stało się w Polsce tak powszechne, że dyplom ukończenia studiów nie jest już oznaką prestiżu i nie pomaga w sposób znaczący w znalezieniu pracy. Jeśli jednak nie wybieramy się na studia, jaką drogę dalszej edukacji czy dokształcania zawodowego możemy lub powinniśmy obrać?
 
Zbyt wielu studentów
 
Według raportu „Szkolnictwo Wyższe w Polsce” opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396397,raport-mnisw-w-10-lat-liczba-studentow-w-polsce-spadnie-o-400-tys.html) w Polsce studiuje około 1,67 mln studentów. W ciągu najbliższego dziesięciolecia liczba studentów ma się zdecydowanie zmniejszyć. Wspomnieć należy, że jeszcze w roku akademickim 2005/2006 w Polsce było aż 1,95 mln studentów. Obecnie jest ich znacznie mniej, a według prognoz resortu nauki, trend spadkowy ma się utrzymać i w 2025 roku na studiach wyższych ma kształcić się już „tylko” 1,25 mln młodych Polaków. Zmiany demograficzne oraz zmiana zapatrywań młodych ludzi odnośnie kariery zawodowej po zdaniu egzaminu dojrzałości spowodowały, że niektóre kierunki na studiach wyższych świecą pustkami. Jakich więc wyborów dokonują dzisiaj młodzi ludzie?
 
Niekoniecznie studia
 
Na dzisiejszym rynku pracy cenniejsze od dyplomu są realne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Pracodawcy wskazują, że wielu kandydatów na pracowników posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni, ale brakuje im jakiejkolwiek wiedzy praktycznej z dziedziny wykonywania danego zawodu. Uczelnie wyższe nie dostosowują swojego programu nauki do wymagań potencjalnych pracodawców, w wyniku czego studenci nabywają bezużyteczną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę teoretyczną, zamiast poświęcać czas chociażby na praktyki i staże zawodowe.
 
Coraz większą popularnością wśród młodych ludzi, zamiast studiów, cieszą się policealne szkoły i centra oświatowe, pozwalające na wyuczenie konkretnego, ciekawego zawodu, dającego największe perspektywy do uzyskania angażu w przyszłości. Jeśli młody człowiek wybiera taką szkołę z istniejącej oferty edukacyjnej w jego regionie, powinien zdecydować się na placówkę dającą uniwersalny dyplom, który będzie potwierdzeniem nabycia określonego zawodu. Przykładem jest uzyskanie zawodu technika farmacji w Dental Service - Pierwszym Niepublicznym Policealnym Studium Medycznym w Szczecinie (www.dental.szczecin.pl), gdzie po dwóch latach nauki ukończonych egzaminem, student uzyskuje potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 
Nawet nie studiując, ale po prostu kształcąc się w konkretnym zawodzie – jako technik farmaceuta, technik sterylizacji medycznej, czy technik dentystyczny, można zyskać uprawnienia do wykonywania ciekawego i, co najważniejsze, dobrze płatnego zawodu. 
2014-05-06 ,