Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Jak pomóc młodym na rynku pracy?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_eea1c446265946535.jpg
Jak pomóc młodym na rynku pracy?

Aby poprawić sytuację młodych osób na rynku pracy trzeba zmienić system szkolnictwa, tak aby nie kształcić w zawodach, w których nie ma pracy. Upowszechnić elastyczne, ale bezpieczne formy zatrudnienia. Warto również zastanowić się nad zmianą przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony, ale i na czas nieokreślony, zmienić warunki wypowiedzenia przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa pracownika.

Istotne jest także wprowadzenie do kodeksu pracy kilku nowych form takich jak np. umowa projektowa, czy umowa na prace dorywcze obowiązująca przez kilka dni w miesiącu.

Sytuacja osób młodych na rynku pracy nie jest łatwa. 20 proc. absolwentów uczelni wyższych trafia do rejestru bezrobotnych, a co dziesiąty bezrobotny ma tytuł magistra. Kiedy się rozmawia ze studentami a nawet maturzystami stojącymi u progu dorosłości, odczuwa się rozgoryczenie i brak wiary we własne kwalifikacje. Szczególnie widoczne jest to wśród humanistów, ale tutaj statystyki są rzeczywiście dramatyczne. Młodzi ludzie pytani o to dlaczego wybierają kierunki po których nie ma pracy wskazują na dwie przyczyny: bo jest to zgodne z ich zainteresowaniami  i druga przyczyna, ponieważ boją się rynku pracy i wybierają odroczenie momentu aktywizacji zawodowej.

Do tego dochodzi duża liczba uczelni wyższych (praktycznie każdy może dzisiaj studiować, jeżeli go na to stać), nie zawsze zapewniających dobrą jakość nauczania. Nie patrzymy na to kogo brakuje na rynku pracy – często studiujemy dla samego studiowania, albo w obawie przed zetknięciem się z rzeczywistością pozaszkolną.

W takich okolicznościach trudno znaleźć tzw. „stały etat”. Dodatkowo, zły PR mają elastyczne formy zatrudnienia nazywane często „śmieciowymi” (co zniechęca młodzież do podjęcia zatrudnienia w takiej formie).  Trudno się dziwić pracodawcom, że obawiają się zatrudniać nowe osoby, szczególnie gdy nie mają one doświadczenia zawodowego (a często również kierunkowego wykształcenia), kiedy nie są pewni przyszłości własnych firm, a koszty zatrudnienia są coraz wyższe.

Ważne jest więc, aby wprowadzić rozwiązania, które dadzą pracodawcom możliwość sprawdzenia umiejętności młodych osób bez generowania zbyt dużych kosztów. Chodzi też o świadczenie usług dla wielu podmiotów, realizacji wielu projektów i poprzez to stałe podnoszenie umiejętności. Chodzi także o stosowanie elastycznych form zatrudnienia, nie tylko umów cywilnoprawnych. To te formy, które reguluje kodeks pracy, a które nie są umowami na czas nieokreślony w pełnym wymiarze etatu (praca zdalna, zadaniowy tryb, itp.).

2011-11-30 ,