Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Jak pomóc absolwentowi z niepełnosprawnością na rynku pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c9a18c8551966431.jpg
Jak pomóc absolwentowi z niepełnosprawnością na rynku pracy
Choć dostęp osób niepełnosprawnych do studiów w Polsce stale się poprawia, to nadal zderzają się one po uzyskaniu dyplomu z wieloma barierami na rynku pracy – to jeden z wniosków krakowskiej konferencji „Pełno(s)prawny student”.

W trakcie sesji mowa była też o nowych możliwościach dofinansowania studiów dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd”.
 
We wtorkowej konferencji, zorganizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, wzięli udział m.in. przedstawiciele krajowych uczelni, Sejmu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji zajmujących się pomocą studentom niepełnosprawnym.
 
Jak podkreślono podczas obrad, studia z roku na rok stają się coraz bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i zwiększa się liczba absolwentów należących do tej kategorii społecznej. Według danych GUS, w I kwartale br. wyższym wykształceniem legitymowało się 267 tys. osób niepełnosprawnych, czyli o 4 tys. więcej niż rok wcześniej.
 
Jednak w dalszym ciągu średnia niepełnosprawnych absolwentów uczelni (7,9 proc. ogółu tej grupy w Polsce), jest dużo niższa niż średnia wśród pozostałych osób z dyplomem wyższych uczelni (21,8 proc.). „To jest różnica, którą należy niwelować” – powiedział PAP Piotr Pawłowski z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
 
Uczestnicy sesji w Krakowie omówili obowiązujący od tego roku program „Aktywny Samorząd”, którego celem jest likwidacja barier finansowych w dostępie do studiów osób z niepełnosprawnością. Osoby takie mogą w ramach tego programu skorzystać ze wsparcia sięgającego maksymalnie od 3 do 4,5 tys. na rok akademicki. Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Problemem jest brak dostatecznych dotacji na pomoc szkołom wyższym, które starają się dostosować swoje kampusy i studia dla osób niepełnosprawnych.
 
"Odkąd przyjęto nowelizację o prawie o szkolnictwie wyższym, nie tylko uczelnie państwowe, ale także prywatne dostają dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zwiększanie dostępu do studiów dla osób niepełnosprawnych. Problemem jednak jest to, że kwota dotacji pozostała na tym samym poziomie, tak więc trzeba dzielić tę samą pulę między większą liczbę szkół wyższych” – zaznaczył Pawłowski.
 
Jak zwracali uwagę uczestnicy konferencji, uczelnie – mimo konsultacji z resortem nauki - nie zawsze wiedzą, na co dokładnie mogą wydać wspomnianą dotację. Zdaniem Piotra Pawłowskiego, należy usprawnić także ministerialne procedury w tej dziedzinie.
 
Ważnym wątkiem sesji było to, jak pomagać niepełnosprawnym absolwentom w wejściu na rynek pracy. Niektóre uczelnie prowadzą programy aktywizacji zawodowej dla tej grupy.
 
„W naszym biurze jest zarejestrowanych w tym roku 300 studentów niepełnosprawnych na 20 tys. wszystkich studentów. Prowadzimy dla nich m.in. warsztaty, doradztwo zawodowe, a także oferujemy 6-miesięczne płatne staże w firmach, finansowane z programu unijnego. Kilka osób zostało już zatrudnionych po odbyciu stażów” – powiedziała PAP Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej.
 
Jak wyjaśniła, biuro to stara się także zachęcić studentów niepełnosprawnych do przedsiębiorczości; podała przykład absolwenta Politechniki Łódzkiej na wózku inwalidzkim, która prowadzi z sukcesem własne przedsiębiorstwo poligraficzne.
 
Niezwykle ważne w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów jest także przełamywanie bariery mentalnej po stronie pracodawców. „Niektórzy pracodawcy nie chcą przyjmować np. absolwenta prawa z porażeniem mózgowym i niewyraźną wymową. Jednak taka osoba może być świetnym analitykiem prawnym i pisać świetne ekspertyzy” - zauważył Pawłowski.
 
Honorowy patronat nad konferencją sprawowała minister nauki i szkolnictwa wyższego, Parlament Studentów RP i Rzecznik Praw Absolwentów. Serwis PAP - Nauka w Polsce był patronem medialnym tego wydarzenia.
 
2013-10-31 ,