Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ile zarabia menedżer w banku?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_bc762ab1239517557.jpg
Ile zarabia menedżer w banku?
Tylko 15 menedżerów z banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych zarobiło w 2013 roku mniej niż milion PLN. Najliczniejszą grupę stanowili menedżerowie, których wynagrodzenie zamykało się w kwocie 2 milionów PLN.
 
Mediana rocznego wynagrodzenia menedżerów banków wyniosła w 2013 roku ponad 1,6 miliona PLN i była na poziomie porównywalnym do mediany za rok 2012. Na najwyższe zarobki kadra zarządzająca mogła liczyć w 2012 roku. Najmniej zarobiła rok później.
 
Wykres 1. Mediana rocznego wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w latach 2006 – 2013 (osoby, które przepracowały cały rok)
Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych
banków notowanych na GPW w 2013 roku
 
W 2013 tylko jeden menedżer otrzymał wynagrodzenie wyższe niż 4 mln PLN. Rekordzistą jest Luigi Lovaglio z Pekao SA. Jego pensja wyniosła ponad 8,5 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Jacek Bartkiewicz z Banku Gospodarki Żywnościowej SA, który zarobił 3,9 mln PLN. Podobne wynagrodzenie otrzymał Mateusz Morawiecki z Banku Zachodniego WBK SA.
 
Wykres 2. Rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW,
którzy przepracowali cały 2013 rok (n = 90 osób)
Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych
banków notowanych na GPW w 2013 roku
 
Najwięcej spośród bankowej kadry zarządzającej zarobili oczywiście prezesi zarządów. Mediana ich średniego wynagrodzenia wyniosła niespełna 2,5 mln PLN. Wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,59 mln a członkowie zarządów niewiele mniej – 1,54 mln PLN.
 

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!
2014-05-07 ,