Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Granty na projekty promujące CSR

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c95da3e4046924048.jpg
Granty na projekty promujące CSR

Tylko do 20 stycznia, organizacje i koła studenckie mogą zgłaszać swoje projekty promujące CSR do II tury programu grantowego Pracownia Działań Lokalnym. Inicjatywa Ligi Odpowiedzialnego Biznesu umożliwia zdobycie nawet 1500 zł na realizację autorskich pomysłów edukacyjnych.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach funduszu grantowego Pracownia Lokalnych Działań CSRwspiera finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest propagowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatywy.

Dotychczas w programie udział wzięło ponad 70 organizacji studenckich. Wszystkie dokumenty, które są wymagane do poprawnego złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej LOB. Dotację może otrzymać dowolna organizacja studencka, koło naukowe, lub inna organizacja tylko, jeśli projekt zrealizuje wspólnie z organizacją studencką lub kołem naukowym, bądź działa na uczelni.

Przyznanie dofinansowania ma charakter konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury konkursowe wybierze projekty, którym zostanie udzielone wsparcie. Grantobiorcy będą zobowiązani do finansowego i merytorycznego rozliczenia projektu poprzez przygotowanie i przesłanie w wyznaczonym terminie sprawozdań na odpowiednich formularzach wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać do 20.01.2013 r.. Szczegółowy harmonogram znajdziesz klikając tutaj.

2013-01-15 ,