Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Dlaczego "pasujemy" do naszej pracy - zbada doktorantka SWPS

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_dc6f3ef01b351638.jpg
Dlaczego
Co sprawia, że niektórzy „męczą się”, wykonując obowiązki zawodowe, a inni w pracy czują się jak ryba w wodzie? Od czego zależy satysfakcja i efektywność pracowników? Zbada to Agata Jastrzębowska ze SWPS w ramach swojej pracy doktorskiej. W internetowej ankiecie można wziąć udział do końca sierpnia.

Doktorantka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej buduje właśnie model dopasowania kompetencji zawodowych. Do udziału w badaniu dostępnym na stronie: www.surveymonkey.com/s/kompetencje_w_pracy, zaprasza osoby z wyższym wykształceniem i aktywne zawodowo. Do końca sierpnia chce przepytać 500 osób.

Doktorantka SWPS chce zbadać w jaki sposób dopasowanie kompetencyjne człowieka do pełnionego przez niego stanowiska wpływa na zadowolenie z pracy i życia? Jakie czynniki mogą wpływać na tę zależność?

„Z jednej strony możemy nie posiadać kompetencji, które są od nas wymagane w pracy na danym stanowisku. Z drugiej strony, możemy mieć kompetencje, które nie są od nas wymagane w naszej pracy. Zakładam, że obie te sytuacje mogą mieć wpływ na poziom naszej satysfakcji z pracy, a tym samym efektywności zawodowej” – tłumaczy Agata Jastrzębowska.

Celem pracy jest zbudowanie i sprawdzenie modelu niedopasowania kompetencyjnego, opartego na: kompetencjach specjalistycznych jak znajomość internetu czy kreatywność, umiejętnościach społecznych i interpersonalnych, czyli komunikatywności czy umiejętności pracy w grupie, a także na zadowoleniu z warunków pracy czy dopasowaniu ogólnych wartości firmy i pracownika.

Pomysł na badanie powstał na bazie obserwacji osób, które realizują się w swojej pracy i odczuwają satysfakcję albo widocznie „męczą się”, nie będąc efektywnymi. „Od czego zależy taki stan? Od pieniędzy, warunków pracy, treści pracy, a może od dopasowania kompetencji, tych posiadanych przez pracownika, do tych wymaganych przez pracodawcę?” - pyta autorka badania.

PAP - Nauka w Polsce


2013-08-20 ,