Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Centrum Studiów Polonoznawczych powstaje w Niemczech

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_6da43a5f2b5571613.jpg
Centrum Studiów Polonoznawczych powstaje w Niemczech

Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Bruecknera powstaje na niemieckich uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz Fryderyka Schillera w Jenie. Co najmniej przez pierwsze trzy lata działalność Centrum wesprze Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 150 tys. euro rocznie.

– Poprzez wsparcie tego przełomowego projektu, zainicjowanego wspólnie przez Polaków i Niemców, możemy zinstytucjonalizować nową jakość polsko-niemieckich relacji w Europie także dla przyszłych pokoleń – podkreśliła dyrektor i członek zarządu Fundacji Małgorzata Ławrowska.

Centrum Studiów Polonoznawczych rozpocznie działalność w semestrze zimowym 2013/2014 i będzie mieściło się na Uniwersytecie w Halle-Wittenberdze. Znacznie wzbogaci badania naukowe w Niemczech poświęcone Polsce. W jego ramach powstanie nowatorski w skali Niemiec kierunek studiów magisterskich – „międzywydziałowe studia polonistyczne”. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone będą na projekty naukowo-badawcze i kierowane zwłaszcza do młodych pracowników nauki.

– Centrum Studiów Polonoznawczych i slawistyczna profesura językoznawcza jeszcze bardziej wzmacniają ukierunkowanie Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie na Europę Wschodnią –powiedział po podpisaniu umowy prof. Klaus Dicke.

Centrum otrzymało imię wybitnego polskiego historyka i slawisty Aleksandra Bruecknera, który na początku XX wieku przyczynił się do uznania slawistyki za samodzielną dyscyplinę badawczą.

Oprócz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej projekt wspierają Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.

PAP – Nauka w Polsce

2013-03-27 ,