Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Cechy charakterystyczne terminowego ubezpieczenia na życie

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_800607ebb68573027.jpg
Cechy charakterystyczne terminowego ubezpieczenia na życie
Pośród różnych ofert ubezpieczeń na życie, klientom trudno jest się odnaleźć. Najlepiej więc poznać terminy, które wykorzystywane są często w żargonie ubezpieczeniowym. Jednym z nich jest pojęcie terminowego ubezpieczenia na życie. Czym ono jest i w jakich przypadkach znajduje zastosowanie?

Rekompensata poniesionych szkód

Konstrukcja terminowego ubezpieczenia na życie porównywalna jest z ubezpieczeniem autocasco czy terminowym ubezpieczeniem mieszkania. Oznacza to, że ubezpieczony zawierając umowę terminowego ubezpieczenia na życie, zobowiązuje się dopłacenia regularnie składki, zaś firma ubezpieczeniowa do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania rekompensującego klientowi poniesione szkody. Ochrona ubezpieczeniowa uaktywniana jest wyłącznie w momencie zaistnienia szkody. Jeśli więc przez cały rok płacenia składki ubezpieczony nie ulegnie żadnemu wypadkowi lub nie zachoruje, co uzasadniałoby wypłatę świadczenia, po prostu nie uzyskuje żadnych dodatkowych profitów.

Można powiedzieć, że terminowe ubezpieczenie na życie daje zabezpieczenie finansowe uposażonych przez klienta osób na wypadek jego śmierci lub trwałego kalectwa. Takie ubezpieczenie na życie ma w swojej ofercie firma Signal Iduna.

Wady i zalety terminowego ubezpieczenia na życie

Zaletą terminowego ubezpieczenia na życie jest krótszy okres trwania polisy niż w przypadku ubezpieczenia na życie. Wadą może być to, że w ramach takiego ubezpieczenia nie można odkładać pieniędzy na przyszłość. Jeśli ubezpieczony zdecyduje się nie przedłużać polisy na życie, nie będzie to wiązało się z wypłatą mu jakiegokolwiek kapitału.

Uwaga na haczyki w umowach!

Przed podpisaniem terminowej umowy ubezpieczenia na życie należy przeanalizować wszystkie najważniejsze kwestie zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Klient powinien zainteresować się przede wszystkim tym, kiedy firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty świadczenia. Ubezpieczycielodmówi wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli np. dojdzie do samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę ubezpieczonego, dokonanego w okresie pierwszych 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Rodzinie zmarłego pomimo istnienia polisy na życie, nie będzie należało się żadne świadczenie z tytułu zawartej umowy.
 
Takich wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego może być znacznie więcej. Warto na nie zwrócić uwagę przed ostatecznym podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

2013-12-19 ,