Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Blisko 1,9 mld złotych dla studentów

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_37099940818704272.jpg
Blisko 1,9 mld złotych dla studentów
Przez kilka ostatnich dni dużo pisaliśmy o nakładach finansowych, jakie są przekazywane na stypendia dla studentów. Nie ma się co dziwić - środki przeznaczane na ten cel z roku na rok są coraz wyższe.

Nowe przepisy i reformy miały na celu uporządkowanie systemu stypendialnego i sprawienie, że pomoc będzie trafiała do potrzebujących tego studentów. Do poprawy sytuacji przyczyni się też zapewne zwiększenie progu dochodów na osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania pomocy socjalnej.

Stypendia nie są przyznawane z automatu - o podziale pieniędzy decydują uczelnie i komisje stypendialne, w których zasiadają również studenci. Łącznie na stypendia socjalne, zapomogi, stypendia za dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w tym roku akademickim trafi 1,6 miliarda złotych.

Kolejne 250 mln zł to pula przeznaczona na realizację kierunków zamawianych - czyli kierunków ścisłych i technicznych, które zostały określone jako strategiczne dla rozwoju gospodarki. Studenci tych kierunków mogą liczyć na dodatkowe stypendium w wysokości do tysiąca zł miesięcznie - pod warunkiem, że znajdą się wśród 50 proc. studiujących z najlepszymi wynikami w nauce.

Z kolei dla wybitnych studentów, którzy prowadzą własne badania naukowe, przeznaczono program "Diamentowy Grant" z budżetem w wysokości 20 mln zł. To suma, która w najbardziej optymistycznym przypadku zostanie rozdzielona pośród... 100 studentów. Mogą oni dostać nawet 200 tys. zł na własne badania.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o programie "Generacja Przyszłości", dzięki któremu studenci w nowym roku akademickim będą mogli zdobyć wsparcie finansowe na udział w międzynarodowych konkursach naukowych. Te pieniądze będą mogli przeznaczyć zarówno na wyjazdy na zawody jak i dobre przygotowanie do konkurowania z innymi studentami.
2012-10-01 ,