Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Badanie: osoby ciągle zdobywające wiedzę - bardziej śmiałe i odważne

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_a2aefdb7fa2543216.jpg
Badanie: osoby ciągle zdobywające wiedzę - bardziej śmiałe i odważne
Osoby podejmujące kolejne kierunki studiów, korzystające z kursów i szkoleń są mniej lękliwe, mniej nieśmiałe i mniej nadwrażliwe emocjonalnie od tych, którzy kończą swą edukację wraz z zakończeniem studiów – wynika z badania Urszuli Sitnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Psychologiczne aspekty ciągłego kształcenia się osób dorosłych Urszula Sitnik zbadała w ramach swojej pracy magisterskiej - informuje biuro prasowe Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Badania pokazały, że edukacji sprzyjają określone cechy osobowości, które pozwalają uczyć się efektywnie i ze świetnymi wynikami. Osoby podejmujące stałe i różnorodne aktywności umysłowe, takie jak studiowanie kolejnych, nowych kierunków na uczelniach charakteryzują się niskim poziomem neurotyzmu.

„Takie osoby są mniej lękliwe, mniej nieśmiałe i mniej nadwrażliwe emocjonalnie, a jednocześnie charakteryzują się wysokim poziomem sumienności, obowiązkowości i dążenia do osiągnięć. Mają również wysokie poczucie własnej wartości, czyli wysoką samoocenę, która prawdopodobnie pozwala wierzyć w sukces kolejnych projektów edukacyjnych” – tłumaczy Urszula Sitnik.

Analiza wyników dowodzi również, że osoby permanentnie kształcące się mają dużą odporność w reagowaniu na silne emocje, dobrze radzą sobie w warunkach stresowych i nie załamują się w trudnych sytuacjach. "Osoby bezustannie uczące się dobrze reagują w sytuacjach wymagających dłuższego zaangażowania i wysiłku, świetnie radzą sobie w trudnych warunkach, realizując wytrwale zaplanowane działania" – dodaje Urszula Sitnik.

Tymczasem osoby, które zakończyły edukację w wieku studenckim i nie kształciły się w wieku dojrzałym charakteryzują się przeciętym poziomem neurotyczności i sumienności.

Wyniki badania pokazują, że dziecko można nauczyć wytrwałości w planach edukacyjnych. Akceptacja i konsekwentne postępowanie obojga rodziców wobec dziecka wiąże się pozytywnie z podejmowaniem przez nie w przyszłości nieustannego rozwoju intelektualnego na różnych płaszczyznach. "Wymienione strategie rodzicielskie mogą sprzyjać kształtowaniu się takich cech w dzieciństwie, które następnie umożliwią ten rodzaj aktywności w dorosłości" – argumentuje Urszula Sitnik.

Badania przeprowadzono pod naukową opieką dr hab. Hanny Bednarek. Przebadano 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) z wykształceniem wyższym. Autorka badania podzieliła uczestników na trzy grupy: permanentnie i umiarkowanie uczących się formalnie na studiach wyższych i podyplomowych oraz wcale nie doszkalających się.

PAP – Nauka w Polsce
2013-09-18 ,