Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

A może... drugi kierunek?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_10cd9f36948826518.jpg
A może... drugi kierunek?
Liczba studentów w Polsce co roku się zmniejsza - co w głównej mierze spowodowane jest niżem demograficznym. Jednak to, co dla uczelni jest negatywnym zjawiskiem, dla studentów i absolwentów może być szansą na dodatkowe wykształcenie. Druga rekrutacja jest bowiem wyraźną wskazówką, które studia są mało popularne - a na takie łatwiej jest się dostać.

Nie należy jednak zapominać, że głównym czynnikiem decydującym o udziale w dodatkowym naborze powinien być nasz własny pomysł na ścieżkę kariery i potrzeba zdobycia przydatnego wykształcenia.

Gdzie zatem można się jeszcze dostać na studia?

Dodatkowa rekrutacja - UAM w Poznaniu

 • bałkanistyka, filologia bułgarska, chorwacka, serbska, słowiańska i polska z językiem czeskim oraz słowiańska i polska z językiem rosyjskim - tutaj trzeba się spieszyć, ponieważ rekrutacja trwa do 13 września
 • archeologia, biologia, filologia: polska, łotewska, nowogrecka, studia środkowoeuropejskie, językoznawstwo, etnolingwistyka, geografia, fizyka medyczna, historia (wybrane specjalności), wiedza o teatrze, wschodoznawstwo, ochrona środowiska - rekrutacja trwa do 14 września
 • informatyka i matematyka (kierunki zamawiane) - macie czas do 15 września
 • filologia rosyjska z ukraińską oraz rosyjska z lingwistyką stosowaną - termin graniczny do niedziela, 16 września
 • wybrane specjalności filozofii, pedagogiki oraz fizyka - papiery można składać do 17 września
 • filologia klasyczna z filologią polską, studia śródziemnomorskie - do 18 wrzśnia

Dodatkowa rekrutacja - Uniwersytet Wrocławski

 • historia (ogólna oraz na specjalność nauczycielską) - do 16 września
 • fizyka, fizyka techniczna, astronomia - rekrutacja trwa do 17 września
 • chemia biologiczna i ogólna - do 18 września
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 19 września
 • filozofia - 26 września to data zakończenia rekrutacji na tym kierunku

Dodatkowa rekrutacja - Uniwersytet Warszawski

 • Logistyka mediów (specjalność: technologie informacyjne mediów) - do 14 września
 • Filologia białoruska, Slawistyka - do 20 września
Oprócz tego jest też dużo dostępnych rekrutacji na studia II stopnia - tak dużo, że wymienienie ich w jednym artykule byłoby problematyczne. Z listą kierunków można się zapoznać na stronie uczelni.

Dodatkowa rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński

 • biochemia (II stopnia), biofizyka (II stopnia, specjalności: fizyka medyczna, biofizyka molekularna), biologia (II stopnia, specjalności: biologia człowieka, biologia komórki, biologia roślin, biologia środowiskowa, genetyka i biologia rozrodu, biologia sądowa, neurofizjologia), biologia i geografia (II stopnia, specjalności: biologia środowiskowa, geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej), biotechnologia (II stopnia), chemia (II stopnia), etnologia i antropologia kultury (II stopnia), filozofia (II stopnia), fizyka (II stopnia), historia sztuki (II stopnia), neofilologia (II stopnia, specjalności: filologia hiszpańska, romańska, ukraińska, węgierska, włoska, arabistyka, iranistyka), neurobiologia (II stopnia), pedagogika (II stopnia), politologia (II stopnia, specjalności: dziennikarstwo polityczne, instytucje i zarządzanie polityką, transformacje polityczne i ustrojowe), socjologia (II stopnia) - do 19 września
 • chemia, ochrona środowiska, biologia i geologia (II stopnia, specjalność ochrona przyrody), europeistyka (II stopnia, specjalności: niemcoznawstwo, wiedza o Holokauście i totalitaryzmach), filologia klasyczna (II stopnia), filologia polska (II stopnia), geologia (II stopnia), informatyka (II stopnia), matematyka (II stopnia), ochrona środowiska (II stopnia), polonistyka-komparastyka (II stopnia) - do 23 września
Oprócz wymienionych powyżej uczelni wolne miejsca pozostały na innych uniwersytetach. Jest ich naprawdę dużo i każdy zainteresowany powinien znaleźć coś dla siebie.
2012-09-13 ,