Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

50 mln zł na staże i praktyki dla studentów

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_9bb53a99387552120.jpg
50 mln zł na staże i praktyki dla studentów
50 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na organizację staży i praktyk dla studentów w ogłoszonym w poniedziałek konkursie dla uczelni. Program ma m.in. zacieśnić współpracę uczelni z pracodawcami - poinformowała szefowa resortu nauki Barbara Kudrycka.

Grant dla uczelni, które liczą maksymalnie 4 tys. studentów może wynosić po 3 mln zł. Uczelnie mające między 4 tys. a 12 tys. studentów dostać mogą po 5 mln zł, a uczelnie mające powyżej 12 tys. studentów - po 7 mln zł. "To są dość duże sumy, które pozwolą uczelniom nie tylko zorganizować staże, ale także nawiązać ściślejszą współpracę z pracodawcami z otoczenia gospodarczego i społecznego" - skomentowała minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.
 
Zastępca dyrektora NCBR, Leszek Grabarczyk wyraził nadzieję, że programy staży będą tak skonstruowane, że znacząco zwiększą szanse stażystów i absolwentów studiów na znalezienie pracy. "Będziemy oczekiwali, że programy staży będą przygotowywane przez uczelnie autentycznie we współpracy z pracodawcami. Że nie będą to programy, które podyktowane byłyby dotychczasowymi przyzwyczajeniami czy poglądami kadry dydaktycznej na to, co jest potrzebne studentom" - mówił Grabarczyk. Dzięki dłuższemu stażowi studenci - zdaniem wicedyrektora NCBR - będą mogli zdobyć nie tylko praktyczne umiejętności, ale także umiejętności społeczne, które pomogą im w odnalezieniu się na rynku pracy.
 
Chociaż do programu zgłaszać się mogą przedstawiciele dowolnych kierunków prowadzonych na polskich uczelniach, to preferowane będą staże organizowane na kierunkach bio-info-techno poświęcone np. odnawialnym źródłom energii, zarządzaniu przedsiębiorstwem czy technologiom przyjaznym dla środowiska naturalnego.
 
Program NCBR ma charakter pilotażowy.
 
Minister Kudrycka zaznaczała, że program ma zmotywować uczelnie do rozpoczęcia tego typu praktyk i staży. Będzie to ważne zwłaszcza, jeśli w życie wejdzie planowana nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy zobowiązać mają uczelnie o profilu praktycznych do organizowania co najmniej 3-miesięcznych stażów i praktyk studenckich.
 
Chociaż o granty starać się mogą zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, to konkurs nie jest przeznaczony dla wszystkich szkół wyższych. Granty mogą otrzymywać tylko te uczelnie, które kształcą powyżej stu studentów studiów stacjonarnych. Uczelnie na przesłanie zgłoszeń mają 30 dni.
 
O środki walczyć mogą wszystkie kierunki studiów. Jednak MNiSW chce przeznaczyć dodatkowe 32 mln zł na szkolenia i staże w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego. Program jest skierowany do kadry akademickiej i doktorantów, a udział w nim wziąć ma 240 osób. Staże te będą organizowane w grupach 30-40-osobowych. Pilotażowe szkolenia odbędą się w pierwszej połowie 2014 r. i trwać będą ok. 6 tygodni.
 
2013-10-29 ,