Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

45 wybitnych naukowców z nagrodami premiera

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c977be2b4b1520402.jpg
45 wybitnych naukowców z nagrodami premiera
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne otrzymało 44 wybitnych naukowców i jeden zespół naukowy.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał zespół pod kierownictwem inż. Zbigniewa Pilata z Przemysłowego instytutu Automatyki i Pomiarów. Nagrodzony projekt dotyczy budowy zrobotyzowanego stanowiska do produkcji elementów obudów górniczych.

Laureatką drugiej nagrody w tej kategorii została dr hab. Grażyna Demenko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za „Lingwistyczne i pozalingwistyczne podstawy przetwarzania języka mówionego w systemach technicznych”. „Korpus słowny stanowi obecnie największy w Europie zasób fonetyczno-akustyczny, który może być zastosowany przy różnych aplikacjach technologii mowy języka polskiego, a także w porównaniach o większym zasięgu” – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Sześciu naukowców otrzymało nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Tomasz Guzik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Henryk Kozłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Andrzej A. Lipkowski z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Stefan Pokorski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Trela z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz prof. Michał Tymowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przyznano również nagrody za rozprawy habilitacyjne i za rozprawy doktorskie. Za „wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki” doceniono 11 naukowców. Za wyróżnione rozprawy doktorskie nagrodzono 26 naukowców.

Nagrody premiera zostały ustanowione - z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk - w 1994 roku. Przewodniczącym zespołu ds. nagród jest prof. Piotr Węgleński.

Pełna lista nagrodzonych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce


2013-08-26 ,