Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

25 tys. zł do wygrania w konkursie Politechniki Gdańskiej

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_cb4e95b50c8023873.jpg
25 tys. zł do wygrania w konkursie Politechniki Gdańskiej
Nawet 25 tys. złotych można wygrać w konkursie na najlepszą monografię popularnonaukową, napisaną przez pracowników Politechniki Gdańskiej. Czas na złożenie konspektu pracy mija 31 października br. Do wyboru jest jeden z siedmiu strategicznych tematów dotyczących m.in. chorób cywilizacyjnych czy nowych technologii.

Konkursowe prace mogą dotyczyć jednej z siedmiu dziedzin: nowych technologii w zakresie energetyki; chorób cywilizacyjnych, nowych leków oraz medycyny regeneracyjnej; zaawansowanych technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych; nowoczesnych technologii materiałowych; środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa; społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków; bezpieczeństwa i obronności państwa.

"Powstałe w wyniku konkursu monografie mają pokazać mocne strony Politechniki Gdańskiej. Wykazać nasze kompetencje w dziedzinach ważnych dla rozwoju kraju, jak również promować zespoły naukowe zdolne współpracować z innymi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi” – zachęca prorektor ds. nauki na PG prof. Józef E. Sienkiewicz.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowo-badawczy i nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, dla których Politechnika Gdańska jest podstawowym miejscem pracy. Do konkursu mogą również przystąpić emerytowani pracownicy naukowo-badawczy i nauczyciele akademiccy PG.

"Czekamy na prace indywidualne, ale także zespołowe, opracowane maksymalnie przez pięciu współautorów. Przy czym, przynajmniej redaktor monografii musi być zatrudniony na Politechnice Gdańskiej" - czytamy na stronie internetowej uczelni.

W pierwszym etapie konkursu oceniane będą konspekty monografii, które uczestnicy powinni nadesłać do 31 października. Następnie autorzy zakwalifikowanych propozycji zostaną poproszeni o dostarczenie pełnych prac. Te można będzie przesyłać do 31 maja 2014 roku.

Monografia zgłoszona do konkursu musi być pracą w pełni oryginalną, niepublikowaną w całości lub we fragmentach przed ogłoszeniem konkursu ani w trakcie jego trwania. Ważna będzie też atrakcyjna i zrozumiała forma dla czytelników - nienaukowców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: http://www.pg.gda.pl/?kat=aktualnosci&id=6006.

PAP - Nauka w Polsce


2013-08-12 ,